DANH MỤCDANH MỤC

VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG

CHI TIẾT TÀI LIỆU VĂN BẢN
Loại tài liệu: Thông tư
Số/Ký hiệu: 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN
Trích yếu: Thông tư liên tịch 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN của Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước
Ngày ban hành: 22/04/2015
Ngày hiệu lực: 08/06/2015
Ngày hết hiệu lực:
Lĩnh vực tài liệu: Văn bản điều hành
Cơ quan ban hành: Trung Ương
Người ký: Trần Quốc Khánh, Trương Chí Trung
Nơi nhận:
Tệp đính kèm: