DANH MỤCDANH MỤC

Đề tài khoa học

    Chiều ngày 07/12/2017,Trường Chính trị tỉnh Hà Nam đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở:

Đề tài “Xây dựng khung chương trình và nội dung bồi dưỡng chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch HDND cấp xã ở tỉnh Hà Nam hiện nay” do Th.s  Phạm Thanh Phương, Phó trưởng phòng Đào tạo làm chủ nhiệm đề tài.

 Tham dự buổi nghiệm thu có Ths Bùi Văn Hưng – Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội; các ủy viên là thành viên Hội đồng khoa học và nhóm thực hiện đề tài.

      

                        Toàn cảnh hội nghị nghiệm thu