DANH MỤCDANH MỤC

Hội thảo, Thông tin khoa học

     Chiều 20-01-2016, tại phòng 107 nhà B Trường Chính trị tỉnh Hà Nam, tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở của năm 2015. Tham dự buổi nghiệm thu có Đ/c Trần Hồng Hiệu, Phó giám đốc thư viện tỉnh Hà Nam, Th.s Bùi Văn Hưng, Hiệu trưởng - Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu, cùng với các thành viên của Hội đồng nghiệm thu, Ban chủ nhiệm đề tài và đại diện các Phòng, Khoa.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở của Nhà trường:

Nâng cao chất lượng phục vụ nhu cầu thông tin trong công tác nghiên cứu và giảng dạy của cán bộ, giảng viên Trường Chính trị tỉnh Hà Nam hiện nay”.

Đánh giá kết quả nghiên cứu của đề tài, các thành viên trong Hội đồng cho rằng, các đề tài đã có cách tiếp cận và giải quyết vấn đề hợp lý, nội dung nghiên cứu đã đáp ứng đúng mục tiêu và phạm vi nghiên cứu đề ra. Hội đồng đã đánh giá cao tinh thần và tiến độ nghiên cứu của các nhóm thực hiện đề tài, Hội đồng nhất trí nghiệm thu các nội dung trên với đánh giá 4/4 đạt loại khá. Đồng thời mong muốn các nhóm đề tài tiếp tục phát huy tinh thần làm việc để sớm hoàn thành đề tài.

                  

                      Hội nghị nghiệm thu đề tài khoa học cấp Nhà trường của Phòng NCKH  - TTTL