DANH MỤCDANH MỤC

Tin tức - Sự kiện

Sáng ngày 25/11/2018, tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Lý Nhân, Trường Chính trị tỉnh Hà Nam phối hợp với Huyện ủy Lý Nhân tổ chức Lễ Khai giảng lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính hệ vừa làm vừa học, niên khóa 2018 - 2019.

Đến dự buổi Lễ có đồng chí Phùng Ngọc Lễ - Trưởng Ban Tổ chức  Huyện ủy, Phó ban thường trực chỉ đạo lớp học, đ/c Trần Thị Vui - Trưởng ban Tuyên giáo - Giám đốc TTBDCT huyện Lý Nhân và các đồng chí lãnh đạo, cán bộ phòng ban của Huyện.

Về phía Trường Chính trị có đồng chí Lê Thị Oanh - Phó hiệu trưởng nhà trường, đại diện lãnh đạo các khoa, phòng của trường cùng với 102 học viên là cán bộ chủ chốt, cán bộ nguồn quy hoạch, công chức, viên chức các phòng, Ban của Huyện.

Trong thời gian học tập, học viên được trang bị những kiến thức cơ bản và có hệ thống về Chủ nghĩa Mác - Lênin; Tư tưởng Hồ Chí Minh; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; khoa học hành chính; lý luận nghiệp vụ công tác Đảng, đoàn thể; ngoài học tập học viên còn được tổ chức đi nghiên cứu thực tế…

Thông qua chương trình đào tạo trung cấp LLCT - HC sẽ giúp học viên rèn luyện lập trường, tư tưởng, đạo đức, phẩm chất của người cán bộ, đảng viên; nâng cao niềm tin vào lý tưởng cách mạng của Đảng, vào công cuộc đổi mới của đất nước; nâng cao khả năng vận dụng lý luận vào thực tiễn công tác, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phát huy năng lực công tác tại các cơ quan, đơn vị đạt hiệu quả tốt nhất, đáp ứng yêu cầu về nguồn nhân lực của huyện Lý Nhân nói riêng và nguồn nhân lực của tỉnh nói chung trong giai đoạn hiện nay.

Đồng chí Phùng Ngọc Lễ - Trưởng Ban Tổ chức  Huyện ủy, 

Phó ban thường trực chỉ đạo lớp học phát biểu tại buổi L

              

      Đồng chí Lê Thị Oanh – Phó hiệu trưởng nhà trường phát biểu Khai giảng lớp học