DANH MỤCDANH MỤC

Tin tức - Sự kiện

Ngày 28/12/2018, Trường Chính trị tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.  Đồng chí Bùi Văn Hưng - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường chủ trì hội nghị. Tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Văn Bản, đồng chí Lê Thị Oanh - Phó Hiệu trưởng nhà trường cùng toàn thể cán bộ, viên chức nhà trường.

               

Đồng chí Bùi Văn Hưng - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường

trình bày dự thảo báo cáo

Thay mặt Ban Giám hiệu, đồng chí Bùi Văn Hưng Hiệu trưởng trình bày dự thảo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2019. Trong báo cáo đã chỉ rõ những kết quả nổi bật trên các lĩnh vực như: Công tác tham mưu, phối hợp hoạt động; công tác đào tạo, bồi dưỡng; công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, tuyên truyền, thông tin, tư liệu, thư viện; công tác xây dựng tổ chức bộ máy và đội ngũ công chức, viên chức; công tác tổng hợp, thi đua khen thưởng; công tác hành chính - quản trị, tài chính - kế toán và các hoạt động khác. Bên cạnh đó, Báo cáo đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác tham mưu, phối hợp hoạt động; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, công tác quản trị hành chính…; đồng thời xác định nguyên nhân khách quan và chủ quan của tồn tại, hạn chế, đề ra những nhiệm vụ, giải pháp trong năm 2019.

Tại Hội nghị, đã có nhiều ý kiến của cán bộ, viên chức. Các ý kiến phát biểu đồng tình và thống nhất cao với nội dung của báo cáo; đồng thời thẳng thắn trao đổi, đóng góp ý kiến trên tất cả các mặt hoạt động của nhà trường như: công tác đào tạo, bồi dưỡng; hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, thông tin, tư liệu; hành chính, quản trị… để nội dung báo cáo hoàn thiện hơn.

Hội nghị đã công bố các quyết định khen thưởng, cụ thể: 06 tập thể đạt danh hiệu tập thể “Lao động tiên tiến” và 01 tập thể đề nghị Tỉnh công nhận danh hiệu “Tập thể xuất sắc”; có 35 cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến, trong đó, có 09 chiến sĩ thi đua cơ sở, có 01 cá nhân đề nghị danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, 01 cá nhân đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen. Hiệu trưởng nhà trường khen tặng 05 tập thể khoa, phòng và 18 cá nhân có thành tích công tác trong năm.

Công đoàn nhà trường đề nghị Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tặng Cờ thi đua; có 02 công đoàn viên được Công đoàn Viên chức tỉnh Hà Nam tặng giấy khen; có 04 tổ công đoàn và 09 công đoàn viên được BCH công đoàn nhà trường tặng giấy khen.

Tổng kết bế mạc Hội nghị, đồng chí Bùi Văn Hưng - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng biểu dương và đánh giá cao những kết quả đạt được của tập thể cán bộ, viên chức nhà trường tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục tồn tại, hạn chế để thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm 2019; nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo, bồi dưỡng; chất lượng nghiên cứu, giảng dạy và chất lượng phục vụ của nhà trường.

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý của Ban Giám hiệu, lãnh đạo các khoa, phòng. Tăng cường liên kết trong hoạt động đào tạo - bồi dưỡng, hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn. Tăng cường các biện pháp quản lý, rèn luyện chuyên môn cho giảng viên.

Sắp xếp, luân chuyển, điều động cán bộ phù hợp với chuyên môn, năng lực giảng dạy, nghiên cứu và theo Quy định số 09 - QĐi/TW của Ban Bí thư Trung ương.

Tiếp tục đề nghị Tỉnh cấp kinh phí cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất và mua sắm bổ sung trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy và học tập nhằm xây dựng Trường Chính trị tỉnh đạt chuẩn trong thời gian tới.