DANH MỤCDANH MỤC

Lịch giảng dạy và học tập

LỊCH GIẢNG TUẦN TỪ 9– 15/5 NĂM 2016

Thứ ngày tháng

TC31

TC32

TC34

TC35

DUY TIÊN

THANH LIÊM

CHUYÊN VIÊN

Hai

9/5

 

S: Nv công tác Mặt trận

                    GV: Vương

C: Thảo luận

                    GV: Mây

 

 

 

Ba

10/5

 

S: Nv công tác Hội nông dân

                     GV:Nam C: TL; NV ctac Hội PN

           GV: Hà

 

 

 

11/5

 

S: NV ctac Hội CCB

                  GV: Vương

C: NC

  

 

 

 

 

 

Năm

12/5

 

S: Thảo luận

                   GV: Nam

C:  Lịch sử Đảng bộ

              GV: Vương

 

 

 

 

Sáu

13/5

 

S: Tiếp

                   GV: Vương C: Thi NV CT MTTQ

      ( Đào tạo )

S Đảng lđ ( 54-75 )

                      GV: Hiệp

C: Đảng lđ  (75 -86 )

                      GV: Thu

Đi Thực Tế

 

 

Bảy

14/5

 

S: NV ctac Đoàn TN

               GV: Thành

C:  Thi Đl-CS

( Đào tạo )

S:  Đảng lđ ( 86 – nay )

                 GV: Hiệp

C: Tiếp

                   GV: Hiệp

Đi Thực Tế

S: ĐL về chống TP

           Gv: Giang

C: XD và PTKT gắn....

                  GV: Văn

S: Phong cách LĐ

GV: Nam

C: Đánh giá CB

GV: Nam

S: Cải cách HC

                GV: L.Anh

C: Tiếp           

                 GV: L.Anh

CNhật

15/5

 

 

S: Thảo luận

                   GV: Hà

C: NV ctac Hội PN

                  GV: Hà

 

 

Đi Thực Tế

S: Thảo luận

                   GV: Thu

C: Báo cáo Asean

                 GV: Hiệp

S: Kn ra QĐ

                   GV: Hà

C:  Thi Đl-CS

     ( Đào tạo )

 

S: Tổng quan Ql ngành, lãnh thổ

                   GV:Hưng

C: Tiếp

                   GV:Hưng

LỊCH GIẢNG TUẦN TỪ 9– 15/5 NĂM 2016

Thứ ngày tháng

TC33

TC36

Bình Lục

 

 

 

 

Hai

9/5

 

S: NC

C: Đảng lđ ( 75- 86 )

                                            GV: Hà

 S: Tiếp B3

Gv: Giang

 C: Tiếp

                   Gv: Giang

 S: Luật Hc

Gv: Cường

 C: Thi Triết

         ( Đào tạo )

 

 

 

Ba

10/5

 

S: NC

C: Đảng lđ ( 86 – nay )

                     GV: Hà

S:  Tiếp

                   Gv: Giang C: Thảo luận

Gv: Giang

S:  Luật Dân sự

Gv:Hương

C:  Luật HNGD

                   Gv: Hương

 

 

 

11/5

 

S: Tiếp

                   GV: Hà

C: NC

 

S: : Những vđ KTCT

                   Gv: Thành  C: Nc

 

 

 

Năm

12/5

 

S: Thảo luận

                 GV: Hà 

C: NC

S: : Thảo luận

                   Gv: Thành

C: Sứ mệnh LS

                Gv: Giang

 

 

 

 

Sáu

13/5

 

S: NVCT công đoàn

               GV: Mây

C: NC

S:  Khai giảng

C: Nc

 

 

 

Bảy

14/5

 

CNhật

15/5