DANH MỤCDANH MỤC

Lịch giảng dạy và học tập

LỊCH GIẢNG TUẦN TỪ 16– 22/5 NĂM 2016

Thứ ngày tháng

TC31

TC32

TC34

TC35

DUY TIÊN

THANH LIÊM

BÌNH LỤC

 

CHUYÊN

VIÊN

Hai

16/5

 

S:Nv PTKT-XH Hà Nam

         GV: Thành

C: Tiếp

         GV: Thành

 

 

 S: Thảo luận

Gv: Cường

C: PL thực hiện DC

Gv: Cường

 

 

Ba

17/5

 

Học NQ

 

 

NC

 

18/5

 

S: Thi NV CT MTTQ

      ( Đào tạo )

C: NC  

 

 

 

 

 

 

Năm

19/5

 

S: Báo cáo

                  GV: Oanh

C: Thảo luận

           GV: Vương

 

 

 

 

 

Sáu

20/5

 

S: Thi tình hìnhĐP

      ( Đào tạo )

S: Thảo luận

    GV: Hà

C: PT nền KTTT

          GV: Nhàn

S: TTHCM về ĐLDT

             GV:Dương

C: Thảo luận

      GV:Dương

 

 

 

Bảy

21/5

 

S: NV ctac Hội CCB

      GV: Vương

C:  Thảo luận

        GV: Nam

S: Mô hình tăng trưởng

                 GV: Thành

C: CNH-HĐH

                   GV: Giang

S: TTHCM về ĐĐK

             GV:Nam

C: TTHCM về Nhà nước

             GV:Thành

S: Tình hình TG

     Gv: Quảng

C: Lý luận QLNN

                GV:Phương E

S: HĐ LĐ quản lý

GV: Bản

C: Thảo luận

          GV: Mây

S: Kn QL thời gian

                GV: Mai

C: HTTT          

                 GV:Bản

CNhật

22/5

 

 

S: NC

C: NC

 

 

 

         NC

NC

 

 

NC