DANH MỤCDANH MỤC

Hướng dẫn tra cứu

                     

Hậu cần tiếp tế vũ khí, lương thực, nhu yếu phẩm cho các chiến sĩ tiền tuyến trong chiến dịch Điện Biên Phủ

                      

Bộ đội Việt Nam vẫy cờ trên nóc hầm của chỉ huy lực lượng Pháp trong trận 

chiến thắng Điện Biên Phủ ngày 7-5-1954


                 

Đại tướng Võ Nguyên Giáp chỉ huy lực lượng trong trân chiến thắng Điện Biên Phủ ngày 7 - 5-1954