DANH MỤCDANH MỤC

VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG

CHI TIẾT TÀI LIỆU VĂN BẢN
Loại tài liệu: Quyết định
Số/Ký hiệu: 07/2015/QĐ-UBND
Trích yếu: về chế độ chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo Sau đại học và Chính sách thu hút nguồn nhân lực có trình độ cao.
Ngày ban hành: 08/04/2015
Ngày hiệu lực: 18/04/2015
Ngày hết hiệu lực:
Lĩnh vực tài liệu: Văn bản điều hành
Cơ quan ban hành: Tỉnh Hà Nam
Người ký: Nguyễn Xuân Đông
Nơi nhận:
Tệp đính kèm: