DANH MỤCDANH MỤC

Chi tiết tin bài

                                                                                                                   Trần Thị Hường

Phó trưởng phòng Nghiên cứu KH – TT - TL

Văn hóa luôn là Dòng chảy liên tục theo thời gian Lịch sử. ở mỗi thời kỳ, trong xã hội có giai cấp, giai cấp nào có được những giá trị văn hóa tự thân tiên tiến nhất sẽ giữ vai trò thống trị (cầm quyền lãnh đạo xã hội) vì giá trị văn hóa tiên tiến đó đã trở thành dòng chủ lưu của dòng chảy văn hóa chung của Quốc gia Dân tộc. Văn hóa không ngừng được bồi đắp những giá trị mới tốt đẹp và đồng thời cũng tự đào thải những gì đã cũ kỹ,  lỗi thời không còn phù hợp nữa. Chính vì vậy, văn hóa là một quá trình sáng tạo liên tục, nó có sức sống trường tồn và trở thành lịch sử.

Giá trị bản sắc Văn hóa tốt đẹp nhất của văn hóa Dân tộc Việt Nam       là “ Yêu nước, thương nòi - Là cố kết Cộng đồng - là Kiên cường bất khuất trước địch họa, thiên tai - là hài hòa trong đa dạng thống nhất, không cực đoan bó hẹp, là văn hiến nghĩa nhân. Cũng chính bởi Dân tộc ta từ các thế hệ con Lạc - Cháu Hồng nối tiếp nhau đã bồi đắp nên những giá trị văn hóa tốt đẹp ấy nên trong Lịch sử Dân tộc đã có bài học vô cùng quý giá: Văn hóa còn thì Dân tộc còn.

Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu - Người đã làm rạng rỡ non sông đất nước ta bằng chính sự  cống hiến vĩ đại vào quá trình sáng tạo Văn hóa của Dân tộc vì ở Người không chỉ tỏa ra ánh sáng của văn hóa Phương Đông, cũng không phải của văn hóa Phương tây mà chính là ánh sáng của văn hóa tương lai của nhân loại tiến bộ. Và cũng chính vì sự cống hiến đó mà Thế giới đã tôn vinh Người là: Danh nhân Văn hóa thế giới - Người Anh hùng giải phóng Dân tộc.

Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, lãnh đạo Đảng ta sống, làm việc thông qua Tư tưởng, tấm gương Đạo đức và tác phong vô cùng vĩ đại làm hạt nhân nền tảng xây dựng nên Giá trị Văn hóa Đảng ta với tư cách là Đảng cầm quyền. Người đã chỉ dẫn cho mọi cán bộ đảng viên của Đảng rất cụ thể để trở thành và xứng đáng là đảng viên của Đảng cầm quyền thì phải làm gì và không được làm gì. Mỗi cán bộ đảng viên của Đảng ta hôm nay hãy đọc, học, hiểu đúng và làm đúng những gì trong: Sửa đổi lối làm việc đã ra đời cách đây 70 năm, Di chúc – Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân đã ra đời cách đây hơn 50 năm. Đảng Cộng sản Việt Nam là một thực thể sống động bao gồm những người trong bất cứ hoàn cảnh gian khổ nào đều sống và làm việc: Đảng viên đi trước, làng nước theo sau, đây chính là sự công nhận khách quan của Nhân dân và chính Nhân dân đã vinh danh Đảng Cộng sản Việt Nam là: Đảng ta.

Sẽ không được tuyệt đối hóa cho rằng Đảng ta không bao giờ, chưa bao giờ mắc sai lầm. Văn hóa trong Đảng luôn bồi đắp những giá trị mới tốt đẹp và cũng luôn đào thải những biểu hiện cũ kỹ, lạc hậu. Trước những sai lầm khuyết điểm mà đảng viên của Đảng và cả tổ chức Đảng mắc phải thì sức mạnh của Văn hóa Đảng đã lập tức giúp chúng ta: Nhìn rõ sai lầm và khuyết điểm, biết rõ vì sao mà mắc sai lầm khuyết điểm, đồng thời biết rõ cách sửa chữa sai lầm khuyết điểm đó. Toàn Đảng đều thống nhất nhận rõ: một Đảng mà không dám thừa nhận sai lầm khuyết điểm, không có dũng cảm sửa chữa sai lầm khuyết điểm là một Đảng hỏng, không phải là một Đảng cách mạng, không phải là một Đảng chân chính. Hồ Chí Minh và nhiều – rất nhiều đồng chí đảng viên trước đây của Đảng đã làm được như vậy khi có sai lầm khuyết điểm. Khi đó Nhân dân giám sát, thừa nhận việc Đảng đã nhận rõ và sửa chữa sai lầm khuyết điểm thì Nhân dân lại càng tin Đảng và chính Nhân dân lại càng tự hào gọi Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng ta, càng một lòng một dạ đi theo Đảng tới mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh.

Hiện nay, trong thời kỳ mới, trước yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Đảng hết sức nặng nề - to lớn, hơn lúc nào hết mỗi cán bộ đảng viên của Đảng càng phải tự soi mình vào những giá trị Văn hóa tốt đẹp của Đảng mà gần nhất là  những biểu hiện rất cụ thể về tự chuyển hóa, tự diễn biến được ghi rõ trong Nghị quyết TW 4 của Đảng gắn chặt với việc luôn tự giác tự thân có nhu cầu khách quan được Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương Đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh để rèn luyện phấn đấu, để tự mình lớn lên, để làm công dân tốt, không ngừng xứng đáng là đảng viên của Đảng cầm quyền mà mọi người Dân đều tự hào gọi là Đảng ta, xứng đáng là người Lãnh đạo – người đầy tớ thật trung thành của Nhân dân.

Sẽ không tránh khỏi còn có những đảng viên của Đảng đã tự mất cảnh giác, mắc bệnh kiêu ngạo, xa Dân, không biết sợ Dân, không vì Dân chỉ vì mình thì họ sẽ bị sức mạnh của Văn hóa Đảng đào thải như một lẽ tự nhiên, dứt khoát không thể còn chỗ đứng trong Đảng được vì Dân không thừa nhận cả với tư cách là người đầy tớ chứ đừng nói là Lãnh đạo. Hoàn toàn không có gì lạ mỗi khi Đảng phải xử lý kỷ luật đảng viên có sai phạm thì các thế lực thù địch lại coi đó là cơ hội, vin cớ để nói xấu, bôi nhọ, đả kích chống đối Đảng ta. Kẻ thù của Nhân dân sẽ không bao giờ hiểu được những giá trị tốt đẹp Văn hóa của Đảng đã và mãi mãi vẫn là ngọn hải đăng, dòng chủ lưu của dòng chảy Văn hóa Dân tộc Việt Nam. Những kẻ thù của Nhân dân không bao giờ có thể làm suy yếu được mối quan hệ máu thịt: Đảng vì Dân, Dân tin theo Đảng vì mối quan hệ máu thịt đó được xây đắp bằng chính giá trị Văn hóa tốt đẹp mà Văn hóa thì luôn có sức sống trường tồn. Dân tộc Việt Nam đã khẳng Định: Văn hóa soi đường cho Quốc Dân đi mà trong Văn hóa Dân tộc Việt nam đã thừa nhận khách quan bằng chính lịch sử của Dân tộc: Đảng ta là Đạo đức, là Văn minh - những giá trị tốt đẹp tiêu biểu của Văn hóa Dân tộc. Nói vậy để thấy hiện nay muốn chăm lo công tác xây dựng Đảng chính là phải giữ gìn và phát huy tốt nhất những giá trị Văn hóa tốt đẹp trong Đảng và càng củng cố niềm tin vào Đảng ta đã và mãi mãi luôn xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành của Nhân dân.

Muốn vậy, từng đảng viên của Đảng hãy luôn thật sự tự giác như cơm ăn nước uống khí thở hàng ngày, phải rèn luyện để tự bồi đắp cho mình những giá trị văn hóa tốt đẹp đồng thời tự gột rửa đào thải nhưng gì cũ kỹ, lạc hậu còn trong mình. Để rồi mới có khả năng phục vụ và lãnh đạo trước hết từ người thân trong gia đình rồi đến Nhân dân, sự sáng tạo văn hóa có sức mạnh lan tỏa lớn lắm. Văn hóa Dân tộc luôn công bằng khi Vinh danh những giá trị tốt đẹp còn mãi lưu truyền song cũng đồng thời luôn chỉ mặt, vạch tên những cũ kỹ,  lạc hậu. Mọi người sống ở đời dù là người dân đã phải hiểu rõ vậy, là đảng viên của Đảng ta càng phải  hiểu sâu sắc hơn để sống, làm việc, phấn đấu xứng đáng là những đảng viên ưu tú của Đảng, là người đầy tớ trung thành của nhân dân.