DANH MỤCDANH MỤC

Chi tiết tin bài

Sáng ngày 21/12/2017, Trường chính trị tỉnh Hà Nam tổ chức Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính TC 41 (khóa học 2017-2018).

Dự Lễ Khai giảng có: Đ/c Bùi Văn Hưng –Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng và các đồng chí trong Ban Giám hiệu nhà trường, lãnh đạo khoa, phòng, giảng viên và toàn thể học viên  của lớp học.

Trong thời gian học tập, học viên sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản, Nhà nước và pháp luật xã hội chủ nghĩa Việt Nam; quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về kinh tế, văn hóa, đối ngoại, kỹ năng lãnh đạo, quản lý, nghiệp vụ công tác đảng, đoàn thể; những vấn đề về quốc phòng an ninh…Từ đó củng cố thêm niềm tin, lý tưởng vào Đảng, vào con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã chọn.

Phát biểu tại buổi lễ, Đ/c Bùi Văn Hưng – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tham gia học tập lớp học. Đồng chí đề nghị, các đồng chí học viên trong khóa học phải nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, quy chế của nhà trường, khắc phục mọi khó khăn, tích cực học tập, nghiên cứu để hiểu sâu sắc Lý luận Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Vận dụng những kiến thức đã học được vào hoạt động thực tiễn, luôn chủ động, sáng tạo, nêu cao tinh thần tự giác và trách nhiệm của mỗi cá nhân trên cơ sở sự hướng dẫn của đội ngũ giảng viên.

Đ/c Bùi Văn Hưng – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng phát biểu tại buổi L