DANH MỤCDANH MỤC

Chi tiết tin bài

UBND TỈNH HÀ NAM

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ


       

       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      Độc lập – Tự do- Hạnh phúc                        

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

Trường Chính trị tỉnh Hà Nam liên kết và phối hợp quản lý liên kết đào tạo năm 2018 và năm 2019 các chương  trình sau:

I. Chương trình liên thông Đại học chuyên ngành Luật kinh tế, chuyên ngành Quản lý nhà nước (Trường Đại học quản lý Hữu Nghị Hà Nội):

1. Đối tượng dự thi

Các cá nhân đã tốt nghiệp hệ Cao đẳng, Trung cấp các ngành.

2. Các ngành đào tạo:

- Luật kinh tế

- Quản lý nhà nước.

3. Thời gian học, hình thức và bằng tốt nghiệp

- Hệ liên thông từ Trung cấp lên Đại học: 2,5 năm.

- Hệ liên thông từ Cao đẳng lên Đại học: 1,5 năm

- Hình thức  học: Thứ 7 và Chủ nhật hàng tuần  hoặc các buổi tối trong tuần.

- Cấp bằng tốt nghiệp: Đại học chính quy hoặc vừa làm vừa học.

4. Thời gian tổ chức thi tuyển: dự kiến tháng 4 năm 2019.

II. Đại học văn bằng II.

1. Đối tượng dự thi

Các cá nhân đã tốt nghiệp Đại học các ngành.

2. Các ngành đào tạo:

- Luật kinh tế

- Quản lý nhà nước.....

3. Thời gian học, hình thức và bằng tốt nghiệp

- Hình thức  học: Thứ 7 và Chủ nhật hàng tuần  hoặc các buổi tối trong tuần.

- Cấp bằng tốt nghiệp: Đại học chính quy hoặc vừa làm vừa học.

4. Thời gian tổ chức thi tuyển: dự kiến tháng 4 năm 2019.

III. Chương trình đào tạo Thạc sỹ chuyên ngành Tài chính- Ngân hàng (Đại học Tài chính- Ngân hàng Hà Nội).

1. Đối tượng dự thi

Các cá nhân đã tốt nghiệp Đại học các ngành. (Văn bằng Đại học đúng  nhóm ngành đăng ký dự thi  không phải học bổ sung; nếu  bằng Đại học gần hoặc khác nhóm ngành dự thi phải học bổ sung kiến thức).

2. Các ngành đào tạo:

- Luật kinh tế

- Quản lý nhà nước.

3. Thời gian và địa điểm học

- Thời gian học thứ 7 và chủ nhật hàng tuần

- Địa điểm học: Trường Chính trị Hà Nam.

4. Thời gian tổ chức thi tuyển:  tháng 4 năm 2019.

 Địa điểm tiếp nhận hồ sơ:

Phòng Đào tạo, trường Chính trị tỉnh Hà Nam

Đường Lý Thái Tổ, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

Điện thoại: 02263.855.304 – 0989.830.811-  0912.003.787 (đ/c Bình).