DANH MỤCDANH MỤC

Chi tiết tin bài

Sáng ngày 29/12/2017, Trường Chính trị tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Chủ trì Hội nghị  đồng chí Bùi Văn Hưng –Bí thư Đảng Uỷ- Hiệu trưởng nhà trường và toàn thể cán bộ, viên chức nhà trường.

Đồng chí Bùi Văn Hưng trình bày Báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong năm 2017 và nhiệm vụ, giải pháp trong năm 2018. Trong đó đồng chí đã chỉ rõ những kết quả nổi bật trên các lĩnh vực như: trong công tác tham mưu, đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu, biên soạn cuốn Tình hình lịch sử của tỉnh Hà Nam, tham mưu tổ chức thành công Hội thi giảng viên dạy giỏi các trường chính trị cấp tỉnh,...; trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, Trường Chính trị đã hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch do Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao, tăng cường các hình thức mở lớp, thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng dạy và học...; về công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, thực hiện đa dạng hóa các hoạt động nghiên cứu khoa học, bảo vệ thành công 4 đề tài khoa học cấp cơ sở; phối hợp tổ chức thành công Hội thảo: Kết quả bước đầu và những yêu cầu đặt ra trong tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; in nội san và kỷ yếu phục vụ Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập trường... Bên cạnh đó, Báo cáo đã chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế trong công tác tham mưu, phối hợp hoạt động; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn; hành chính quản trị, tài chính – kế toán, tổ chức – tổng hợp, thi đua khen thưởng; đồng thời xác định nguyên nhân khách quan và chủ quan cần phải khắc phục.

     Tại Hội nghị, cán bộ, viên chức nhà trường đồng tình, thống nhất cao với nội dung của báo cáo; đồng thời thẳng thắn trao đổi, thảo luận, đóng góp ý kiến để nội dung báo cáo hoàn thiện hơn.

     Hội nghị đã công bố các quyết định khen thưởng và trao tặng danh hiệu 03 tập thể đạt danh hiệu Lao động xuất sắc: Phòng TH- HC-QT, Khoa Xây dựng Đảng, Phòng NCKH –TT –TL và 9 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, 16 cá nhân được nhận giấy khen của Hiệu trưởng;

     Kết luận Hội nghị, đồng chí Bùi Văn Hưng yêu cầu cán bộ, giảng viên nhà trường cần tiếp tục thực hiện tốt quy chế, chỉ tiêu nhiệm vụ công tác năm 2018; nâng cao chất lượng điều hành, quản lý; tập trung thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng bài giảng; thực hiện tốt công tác tham mưu, phối hợp hoạt động giữa các khoa, phòng, các bộ phận trong nhà trường, trung tâm; trong công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn cần thực hiện tốt các đề tài khoa học, sáng kiến kinh nghiệm; trong công tác hành chính - tổ chức cần tăng cường công tác tham mưu, kiểm tra giám sát; công tác bảo đảm an ninh, an toàn vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan nhà trường xanh, sạch, đẹp, văn minh.

     

               

Đ/c Bùi Văn Hưng- Trình bày Báo cáo

       

  Đ/c Bùi Văn Hưng - Trao tặng 4 tập thể đạt danh hiệu Lao động tiên tiến

       

 Đ/c Bùi Văn Hưng - Trao tặng 9 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở