DANH MỤCDANH MỤC

Chi tiết tin bài

Ngày 15-5-2016, Bộ Chính trị khóa XII đã ban hành Chỉ thị 05 về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, với trọng tâm là học tập và làm theo phong cách, tác phong Hồ Chí Minh về: dân chủ, nêu gương, quần chúng, khoa học, nói đi đôi với làm.., với mục tiêu tạo động lực mới trong việc đổi mới phong cách, tác phong công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp, các ngành nói chung và cán bộ, đảng viên trường chính trị nói riêng. Hơn thế nữa, đối với đảng viên khoa Xây dựng Đảng việc học tập, thấm nhuần, đổi mới phong cách, tác phong công tác hết sức cần thiết, vì trách nhiệm của khoa là cùng với các khoa khác, ngoài giảng các nội dung theo quy định còn có nhiệm vụ tuyên truyền tư tưởng Hồ Chí Minh, Nghị quyết của Đảng đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cở sở. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để gắn việc học tập làm theo phong cách Hồ Chí Minh với công tác cụ thể của đảng viên, giảng viên khoa Xây dựng Đảng có hiệu quả nhất?

          Năm 2017, thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy, chi bộ khoa Xây dựng Đảng đã quyết tâm xây dựng mô hình  “Làm theo Bác” bằng việc làm cụ thể: “Giảng dạy tốt và nghiên cứu tốt”. Để thực hiện hiệu quả mô hình trên, chi bộ đã chủ động xây dựng các tiêu chí cụ thể cho giảng dạy tốt, nghiên cứu tốt như:

*  Tiêu chí giảng dạy tốt:

- Thực hiện quy chế chuyên môn: ra, vào lớp đúng giờ, đúng kế hoạch...

- Soạn bài: 100% giáo án soạn đúng theo quy định, có đủ chữ ký theo quy định, từng giáo án cần phải thể hiện rõ kiến thức cơ bản của bài, xác định đúng, chính xác tài liệu cho ngưới học, có vận dụng kiến thức nghiên cứu vào bài giảng, có kế hoạch phù hợp với từng mục, từng nội dung.

- Lên lớp

+ Về kiến thức: Luôn làm chủ kiến thức thuộc lĩnh vực giảng dạy, có khả năng dạy được các bài của các môn do khoa đảm nhiệm, có hiểu biết rộng ngoài chuyên môn của khoa

+ Tổ chức giảng dạy: phân bổ kiến thức hợp lý khi lên lớp, có kỹ năng tổ chức cho người học hoạt động học tập, áp dụng tốt các phương pháp, phương tiện dạy học hiện đại, 100% số tiết giảng phải đạt yêu cấu trở lên, trong đó 60% đạt loại khá trở lên.

+ Năng lực sư phạm: Diễn đạt bằng ngôn ngữ chính xác, dễ hiểu, biết phân tích, nhận định tình huống chính xác, giải quyết linh hoạt các tình huống sư phạm trong giảng dạy, có phương pháp gây hứng thú cho học viên học tập bộ môn.

- Dự giờ: Có kế hoạch dự giờ; thực hiện dự giờ bằng và vượt mức theo quy định; dự giờ cần ghi chếp đầy đủ nội dung của người giảng; sau mỗi buổi dự giờ tự rút kinh nghiệm, đánh giá của các nhân

- Thao giảng: Có chuẩn bị chu đáo, tiết thao giảng nhất thiết phải sử dụng công nghệ thông tin; các giờ thao giảng phải đạt từ khá trở lên.

* Tiêu chí về nghiên cứu tốt:

- Tham gia ít nhất 01 đề tài khoa học hoặc viết 01 sáng kiến kinh nghiệm được Hội đồng khoa học nhà trường nghiệm thu đạt yêu cầu trở lên.

- Hoàn thành viết bài nội san thông tin & trao đổi có chất lượng.

- Có từ 1-2 bài đăng trang Website của nhà trường hoặc đăng trên các báo, tạp chí khác.

- Tham gia viết bài hội thảo, bài nghiên cứu khoa học, viết tập bài giảng phục vụ giảng dạy, học tập (nếu có).

- Có ít nhất một bài viết dự thi  viết về tấm gương học tập.....cấp trên phát động

-  Tham gia nghiên cứu thực tế đạt kết quả tốt và có báo cáo gửi về phòng Nghiên cứu khoa học nhà trường đúng kế hoạch.

- Hoàn thành, vượt mức giờ nghĩa vụ nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế theo quy định.

- Thường xuyên tự học, tự nghiên cứu sách, báo, tạp chí, các phương tiện thông tin đại chúng...để lấy tư liệu phục vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học.

Từ những tiêu chí trên, hằng tháng trong buổi sinh hoạt, chi bộ kiểm điểm cụ thể từng tiêu chí phấn đấu. Xây dựng mô hình với các tiêu chí cụ thể buộc các đảng viên của chi bộ phải hoàn thành các tiêu chí đã đề ra. Các tiêu chí thường gắn với nội dung mà Chỉ thị 05 đề cập hoặc nhiệm vụ chính trị của khoa. Vì vậy, việc xây dựng và triển khai thực hiện mô hình có tác động tích cực đến việc thực hiện Chỉ thị 05 và các nhiệm vụ chính trị của khoa. Trong năm qua, chi bộ tích cực tổ chức thực hiện, nhiều cá nhân trong đơn vị đã đạt được những thành tích xuất sắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của khoa cũng như đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cụ thể:

Trong “giảng dạy tốt”, chi bộ khoa đã thực hiện tốt quy chế chuyên môn, tổ chức có hiệu quả phong trào thao giảng cấp khoa, có 4 đồng chí tham gia, trong đó 02 đồng chí đạt loại giỏi, 02 đồng chí đạt loại khá và nhà trường đã chọn một đồng chí Thạch Thị Thu có kết quả cao tham gia Hội thi giảng viên giỏi toàn quốc năm 2017 và đã đạt loại xuất sắc; khoa đã hoàn thành vượt mức kế hoạch giờ giảng.

Trong “nghiên cứu tốt”, thời gian qua, chi bộ khoa đã thực hiện tốt, cụ thể: chi bộ là 1 trong 2 chi bộ đã hoàn thành sớm nhất trong 7 chi bộ về thực hiện đi nghiên cứu thực tế, chi bộ đã và đang thực hiện có hiệu quả đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường “xây dựng chương trình, nội dung bồi dưỡng chức danh Bí thư, Phó bí thư cấp ủy các xã, phường, thị trấn (cấp xã) tỉnh Hà Nam”,  được Hội đồng khoa học nhà trường đánh giá loại khá; là chi bộ có nhiều bài nghiên cứu được đăng tải trên trang Website của trường : cả 4/4 đồng chí đảng viên đều viết bài và được đăng, 6/6 giảng viên (cả giảng viên hợp đồng) của chi bộ đã viết  bài Hội thảo về : Kết quả bước đầu và yêu cầu đặt ra trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của Nhà trường phối hợp với Báo Hà Nam tổ chức vào ngày 19/5/2017 đảm bảo chất lượng; có đồng chí đảng viên tham gia viết bài hội thảo “Nâng cao chất lượng bồi dưỡng lý luận chính trị tại Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện Thanh Liêm” được đánh giá cao như đồng chí Trịnh Văn Hiệp; Nhiều đảng viên chi bộ viết sáng kiến kinh nghiệm được cấp tỉnh công nhận như: đồng chí Trịnh Văn Hiệp, đồng chí Thạch Thị Thu. Chi bộ đã triển khai, phát động các đảng viên, quần chúng viết bài dự thi “những tấm gương làm theo Bác”, kết quả có 6/6 đồng chí tham gia và đã có bài gửi dự thi.

Cuối năm 2017, chi bộ được Đảng ủy công nhận chi bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, đồng chí Thạch Thị thu được Đảng ủy khên về học tập và làm theo Bác;  tập thể khoa được công nhận tập thể lao động xuất sắc và được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen;  đồng chí Trịnh Văn Hiệp và đồng chí Thạch Thị Thu được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen; đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền được Hiệu trưởng nhà trường tặng giấy khen.

Có thể nói: kết quả hoạt động của mô hình đã tác động làm chuyển biến tích cực phong cách làm việc, tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong gương mẫu đi đầu của cán bộ, đảng viên, góp phần vào kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của khoa nói riêng và của nhà trường nói chung trong thời gian qua.

Để đạt được kết quả đó, có thể rút ra một số kinh nghiệm cơ bản sau:

Một là, Chỉ đạo, lãnh đạo thường xuyên của chi bộ là nhân tố quyết định thắng lợi của việc xây dựng và tổ chức thực hiện mô hình .

Hai là, Gắn với thực hiện mô hình điểm với việc thực hiện Chỉ thị 05, tập trung tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, làm cho mỗi cán bộ, đảng viên tự giác học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cuộc sống và trong công việc hằng ngày.

Ba là, Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, đánh giá kết quả triển khai thực hiện mô hình. Tích cực phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các, cá nhân điển hình tiên tiến; kịp thời uốn nắn, nhắc nhở cá nhân thực hiện chưa nghiêm. 

                                                                                                                              Ths. Trịnh Văn Hiệp

                                                                                                                                         Bí thư chi bộ