DANH MỤCDANH MỤC

Chi tiết tin bài

Ngày 06/5/2018, Trường Chính trị tỉnh Hà Nam tổ chức Lễ Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức Quản lý Nhà nước ngạch Chuyên viên K01- năm 2018 cho 53 học viên là cán bộ, công chức của tỉnh Hà Nam.

Dự Lễ Khai giảng có đ/c Bùi Văn Hưng – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng, đ/c Lê Thị Oanh – Phó Hiệu trưởng và  đại diện lãnh đạo các khoa, phòng của nhà trường.

Đ/c Bùi Văn Hưng – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường phát biểu 

tại buổi Lễ Khai giảng

Tại buổi Lễ, đồng chí Bùi Văn Hưng - Hiệu trưởng phát biểu Khai giảng lớp học, đồng chí khẳng định vai trò quan trọng lớp bồi dưỡng sẽ giúp cho học viên củng cố kiến thức quản lý nhà nước, làm tốt nhiệm vụ tham mưu giúp việc cho lãnh đạo; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý hành chính nhà nước đối với ngành hoặc lĩnh vực hoạt động của cơ quan, đơn vị. Khóa học  góp phần  nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của bộ máy hành chính Nhà nước; chuẩn hóa và đáp ứng yêu cầu vị trí trong thực thi công vụ hiện nay của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh nhà.