DANH MỤCDANH MỤC

Chi tiết tin bài

                                                                                                                                                        Th.s Nguyễn Thanh Mai

Giảng viên: Khoa NN & PL

 

 Tư tưởng nhất quán xuyên suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác Hồ là nhằm mục đích cao nhất giải phóng con người và ra sức tranh đấu để đòi lại những quyền thiêng liêng của con người. Trong đó, Người đặc biệt quan tâm đến sự nghiệp giải phóng phụ nữ và đấu tranh bảo vệ quyền bình đẳng cho họ. Những tư tưởng của Người về vấn đề giải phóng phụ nữ vẫn còn nguyên giá trị.

Trong tư tưởng của Người về phụ nữ được xuất phát từ tình cảm đặc biệt đối với những người phụ nữ nói chung và từ thực trạng bất bình đẳng của phụ nữ dưới chế độ phong kiến, sự cai trị thâm độc của thực dân Pháp đối với nước ta cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX. Bác Hồ luôn đánh giá cao vai trò to lớn của phụ nữ Việt Nam và cho chúng ta thấy những nhà kinh điển của chủ nghĩa xã hội khoa học đánh giá cao vai trò của phụ nữ trong xã hội. Với họ, việc giải phóng phụ nữ, thực hiện nam nữ bình đẳng là một mục tiêu lớn của cách mạng do đảng cách mạng lãnh đạo. Điều này có thể lý giải tại sao từ năm 1910 thế giới tiến bộ lấy ngày 08 tháng 3 là “Ngày đàn bà và con gái”, sau đổi là Ngày Phụ nữ quốc tế, nhằm đoàn kết phụ nữ các nước đấu tranh để giải phóng giới mình, giành các quyền bình đẳng về kinh tế, chính trị và xã hội cho họ; cũng vì vậy mà khi thành lập Quốc tế Cộng sản (3/1919) hay Quốc tế III đã tổ chức phụ nữ quốc tế vì những mục tiêu đó.

Từ lịch sử dân tộc, lịch sử thế giới, Bác Hồ thấy rõ vai trò của phụ nữ thế giới nói chung, phụ nữ Việt Nam nói riêng. Người nhận xét: “Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cũng như già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ”. Người cũng rút ra kết luận “Xem trong lịch sử cách mệnh chẳng có lần nào là không có đàn bà tham gia”, rồi Người khẳng định: “An Nam cách mệnh cũng phải có nữ giới tham gia mới thành công”.

Người nhấn mạnh: “Nói đến phụ nữ là nói đến một nửa xã hội”, cũng tương tự “Phụ nữ Việt Nam chiếm một nửa tổng số nhân dân ta”; Người còn chỉ rõ: “Phụ nữ là một lực lượng lao động rất quan trọng”. Theo Người, “Nếu phụ nữ chưa được giải phóng thì xã hội chưa được giải phóng”, “Nếu không giải phóng phụ nữ là xây dựng chủ nghĩa xã hội chỉ một nửa”. Người nói rằng: Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội, “Nhất định phải sản xuất thật nhiều. Muốn sản xuất nhiều thì phải có nhiều sức lao động. Muốn nhiều sức lao động thì phải giải phóng lao động của phụ nữ”.  “Nhiều người lầm tưởng đó là một việc dễ chỉ: Hôm nay anh nấu cơm, rửa bát, quét nhà, hôm sau em quét nhà, nấu cơm, rửa bát thế là bình đẳng, bình quyền. Lầm to! Đó là một cuộc cách mạng to và khó(1). Người chỉ rõ “người phụ nữ Việt Nam đứng ngang hàng với đàn ông để hưởng mọi quyền công dân”. Muốn bình đẳng với nam giới, “Phụ nữ lại càng cần phải học, đã lâu chị em bị kìm hãm. Đây là lúc các chị em phải cố gắng để kịp nam giới, để xứng đáng mình là một phần tử trong nước, có quyền bầu cử và ứng cử(2). Hay “Phụ nữ phải tham gia vào các cấp chính quyền, vào bộ máy lãnh đạo các ngành từ cơ sở đến trung ương, vào ban quan trị”.

Lênin chỉ rõ: “Mặc dù có mọi luật lệ giải phóng phụ nữ, nhưng phụ nữ vẫn cứ là nô lệ trong gia đình vì công việc nội trợ linh tinh cứ đè nặng lên vai họ, làm cho họ nghẹt thở mụ mẫm, nhọc nhằn, ràng buộc họ vào bếp núc, vào buồng con cái, lãng phí sức lực của họ vào một công việc cực kỳ tủn mủn, làm cho họ nhọc nhằn, gò bó(3). Người nói: “Nên cố gắng tổ chức những nhà ăn công cộng để giải phóng phụ nữ ra khỏi bếp núc”.

Người phê phán mạnh mẽ vấn đề bạo hành trong gia đình: “Khinh rẻ phụ nữ, và dã man nhất là thói đánh vợ… Những thói dã man đánh vợ và ép con cần phải chấm dứt. Lợi quyền của phụ nữ cần được thực sự bảo đảm(4).

 Người khuyên chúng ta “Phải thông cảm sâu sắc với quần chúng, và ra sức giúp đỡ chị em giải quyết những thắc mắc khó khăn”. Đối với các đoàn thể phải có trách nhiệm tuyên truyền, giáo dục pháp luật để bảo vệ quyền lợi của phụ nữ. Đối với chính bản thân người phụ nữ, phải tự đấu tranh vì quyền lợi của mình, không có tư tưởng trông chờ, ỷ lại. Bác khuyên chị em phụ nữ cố gắng học tập văn hóa, chính trị, nghề nghiệp. Nếu không học thì không tiến bộ. Trong công tác và cuộc sống hàng ngày, Bác Hồ rất coi trọng đào tạo đội ngũ cán bộ và  quan tâm, chăm sóc đến cuộc sống của người phụ nữ.

Trong Di chúc, Người căn dặn toàn dân phải quan tâm, chăm sóc phụ nữ: “Đảng và Chính phủ cần phải có kế hoạch thiết thực để bồi dưỡng, cất nhắc và giúp đỡ để ngày càng nhiều phụ nữ phụ trách mọi công việc lãnh đạo. Bản thân phụ nữ phải cố gắng vươn lên. Đó là một cuộc cách mạng đưa đến quyền bình đẳng thật sự cho phụ nữ(5).

Học tập và làm theo Di chúc của Người, phụ nữ Việt Nam nói chung và phụ nữ trường chính trị Hà Nam nói riêng luôn  nỗ lực phấn đấu tự chủ cuộc đời mình, góp phần tích cực vào phong trào thi đua yêu nước trong tình  hình mới của địa phương và cả nước. 

“Giỏi việc nước, đảm việc nhà” là hai nhiệm vụ không thể thiếu đối với người phụ nữ trong mọi thời điểm.

Phụ nữ Trường Chính trị Hà Nam dù ở hoàn cảnh nào cũng nỗ lực, phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ và khẳng định vị trí, vai trò của mình. Trong các hoạt động phong trào, phụ nữ của trường luôn là lực lượng tích cực tham gia các hoạt động do Đảng ủy, Công đoàn cấp trên tổ chức và đều đạt giải. Tham gia Hội thi Liên hoan tiếng hát cán bộ, công chức, viên chức, lao động tỉnh năm 2018, đạt giải ba.

Phụ nữ họ vừa là người vợ, người mẹ những người giữ lửa cho mái ấm gia đình, là điểm tựa cho chồng, cho con vượt qua mọi khó khăn, thử thách trong cuộc sống. Hàng năm, các gia đình nữ cán bộ, giảng viên nhà trường đều đạt danh hiệu gia đình văn hóa các cấp, các cháu đạt danh hiệu bé khỏe, bé ngoan, học sinh tiên tiến, học sinh giỏi các cấp, thi đậu vào các trường đại học với số điểm cao.

Với nõ lực của chính bản thân mình, phụ nữ Trường chính trị Hà Nam ngày càng có những đóng góp to lớn cho sự phát triển của nhà trường và toàn xã hội.

Trong xu thế mới, phụ nữ Trường Chính trị Hà Nam tiếp tục phát huy và khẳng định vai trò, vị trí của mình và khi môi trường thuận lợi, phụ nữ sẽ có điều kiện để phát triển và cống hiến, để nâng cao hơn nữa  vai trò của mình.

(1) Hồ Chủ tịch với vấn đề giải phóng phụ nữ, Nxb Phụ nữ, H.1970, tr.31

(2) Sđd, tr.21

(3) Lênin với vấn đề giải phóng phụ nữ, Nxb Phụ nữ, H.1970, tr.31

(4) Chủ tịch Hồ Chí Minh với vấn đề giải phóng phụ nữ, Nxb Phụ nữ, H.1970, tr.51

(5) Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 12, Nxb CTQG, H.2002, tr.504