DANH MỤCDANH MỤC

Chi tiết tin bài

                                   Th.s Nguyễn Thị Vân Giang

                     Trưởng khoa Nhà nước – Pháp luật

Đánh giá, phân loại giảng viên là công việc rất cần thiết trong hoạt động quản lý nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn của giảng viên. Đánh giá, phân loại giảng viên đúng là động lực thúc đẩy giảng viên không ngừng nâng cao chất lượng giảng dạy của bản thân vì danh dự uy tín, vì quyền lợi bản thân. Đánh giá giảng viên nên tiến hành từ hai phía. Một là: sự đánh giá của cán bộ quản lý, của tập thể nhà trường đối với giảng viên dựa trên cơ sở kết quả của hoạt động kiểm tra, quản lý chuyên môn. Hai là: sự đánh giá của học viên đối với giảng viên. Trong đó, đánh giá của học viên mang tính chất tham khảo, đánh giá của cán bộ quản lý mang tính chất quyết định. Mặt khác, để đánh giá có tính khách quan cần phải xây dựng các chuẩn đánh giá, các chuẩn đánh giá được phổ biến đến đối tượng đánh giá.

Đối với hoạt động đánh giá của học viên: Thông tin đánh giá của học viên đối với giảng viên được tiếp nhận thông qua hai nguồn tin chủ yếu:

Thứ nhất, học viên tự đánh giá và phản hồi các ý kiến nhận xét, đánh giá đó với một số cán bộ nhà trường (có thể là cán bộ quản lý hoặc cán bộ chuyên môn). Đây là hoạt động đánh giá tự phát của học viên nên thông tin thu được chỉ có giá trị tham khảo, không có giá trị sử dụng, muốn sử dụng phải làm công tác thẩm tra, xác minh độ chính xác của thông tin.

Thứ hai, nhà trường tổ chức lấy ý kiến đánh giá của học viên đối với giảng viên thông qua các phiếu đánh giá. Đây là hoạt động đánh giá mang tính chủ động, có tổ chức, thông tin thu thập được sử dụng là căn cứ đánh giá giảng viên. Tuy nhiên, để thông tin thu được có độ tin cậy cao, khi tổ chức lấy ý kiến đánh giá, nhà trường cần quán triệt sâu sắc mục đích, yêu cầu, ý nghĩa của hoạt động đánh giá. Đồng thời, việc xây dựng phiếu đánh giá phải rõ ràng, phù hợp với nội dung đánh giá. Về phía học viên thực sự hợp tác trong hoạt động đánh giá, tránh tình trạng đánh giá qua loa, hình thức, không phản ánh được thực trạng.

Đối với hoạt động đánh giá của cán bộ quản lý: Cán bộ quản lý tổ chức đánh giá giảng viên làm căn cứ cho công tác bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng giảng viên. Yêu cầu đặt ra là cần phải xây dựng các chuẩn đánh giá. Chuẩn đánh giá phải bao quát được các lĩnh vực công tác của giảng viên, trong đó tiêu chí chủ yếu là chuyên môn nghiệp vụ, chất lượng bài giảng trên lớp; ý thức chấp hành kỷ luật chuyên môn, chất lượng nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế. Khi tiến hành đánh giá phải khách quan, trung thực dựa trên các chuẩn đã xây dựng. Trong đánh giá phải phát huy dân chủ, phát huy ý thức đấu tranh tự phê, phê bình thẳng thắn, không thiên vị, không nể nang, né tránh.

Kết quả đánh giá giảng viên là cơ sở để phân loại giảng viên. Phân loại giảng viên giúp giảng viên có nhận thức đúng về năng lực chuyên môn của mình, từ đó có kế hoạch, có biện pháp để rèn luyện, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn. Phân loại giảng viên còn giúp cán bộ lãnh đạo quản lý có kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, năng lực sư phạm cho đội ngũ giảng viên, đồng thời có biện pháp sử dụng, thực hiện chế độ đãi ngộ đối với đội ngũ giảng viên phù hợp; như vậy, mới phát huy được điểm mạnh, khắc phục điểm yếu trong đội ngũ giảng viên nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy chung của nhà trường.

Thời gian qua, nhà trường vẫn duy trì công tác phân loại, đánh giá cán bộ công chức hàng năm. Việc phân loại này dựa vào các tiêu chuẩn đánh giá chung đối với cán bộ công chức, trong đó chuyên môn nghiệp vụ là một trong những tiêu chuẩn để đánh giá. Trong thời gian tới, nhà trường cần quan tâm hơn đến công tác đánh giá, phân loại giảng viên hàng năm; sử dụng kết quả phân loại đó để phân công công tác, bố trí bài giảng, phân phối thu nhập cho giảng viên một cách phù hợp nhất nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy nói chung của nhà trường./.