DANH MỤCDANH MỤC

Chi tiết tin bài

                                                                             Phần thứ nhất

Tình hình cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Trường Chính trị tỉnh Hà Nam khóa IX, giai đoạn 2017- 2018.

I. Tình hình cán bộ, công chức, viên chức, lao động.

Trong những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo của Đảng uỷ và sự chỉ đạo sát sao của Công đoàn Viên chức tỉnh Hà Nam, sự phối kết hợp và chỉ đạo thống nhất với Ban giám hiệu nhà trường, Công đoàn đã phát động phong trào thi đua trong công đoàn viên, tập trung vào thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và các hoạt động công vụ khác nhằm thực hiện tốt các kế hoạch, chương trình của Công đoàn cấp trên, các kế hoạch và mục tiêu nhiệm vụ của nhà trường.

1. Về số lượng, chất lượng

Hiện nay, Công đoàn Trường Chính trị Hà Nam có 57 công đoàn viên được biên chế trong 07 tổ công đoàn được tổ chức theo đơn vị khoa, phòng để thuận lợi cho hoạt động công đoàn và công tác chuyên môn. Một tổ nữ công với tổng số 36 chị em, là cán bộ, giảng viên, viên chức và người lao động trong nhà trường.

* Về trình độ chuyên môn:

Phần lớn công đoàn viên là trí thức được đào tạo cơ bản, với tổng số: 28 công đoàn viên có trình độ thạc sĩ đạt 48,3% (trong đó có 03 đồng chí đang nghiên cứu sinh), 21 công đoàn viên có trình độ Đại học đạt 36,2% (trong đó có 02 đ/c đang học cao học); 06 công đoàn viên có trình độ cao đẳng, trung cấp chiếm 10,3%.

*Trình độ lý luận chính trị:

Tổng số Đảng viên là 43 người trong đó: Cử nhân, cao cấp: 16 người đạt 27,2%; Trung cấp: 25 người đạt tỷ lệ 42,4%. Đội ngũ cán bộ công chức, viên chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn tin tưởng vào đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, không  ngừng phấn đấu học tập, nâng cao trình độ về mọi mặt để đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập Quốc tế.

     Là công đoàn cơ sở thuộc khối hành chính sự nghiệp, do đó cán bộ công đoàn nhà trường 100% là cán bộ kiêm nhiệm, không có cán bộ công đoàn chuyên trách.

2. Về việc làm, thu nhập, điều kiện làm việc và đời sống

     Cán bộ, công chức, viên chức, hưởng lương từ ngân sách có việc làm và thu nhập ổn định, tiền lương bình quân của cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị là: 6.800.000đ/tháng/người, mức lương cao nhất là 16.242.845đ/tháng/người, mức lương thấp nhất là 2.400.000đ/tháng/người; điều kiện, phương tiện làm việc của cơ quan, đơn vị luôn được quan tâm cải thiện.

           3.Tư tưởng của cán bộ công chức, viên chức, người lao động.

       Đa số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong nhà trường yên tâm công tác, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước, của cả tỉnh và Nhà trường. Tuy nhiên, thu nhập, đời sống của phần đông cán bộ, công chức, viên chức và người lao động vẫn còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng của giá cả hàng hóa tăng cao, an toàn vệ sinh thực phẩm, ô nhiễm môi trường, làm ảnh hưởng đến đời sống, tâm lý của CĐV nhà trường. Mặc dù vậy, phần lớn các CĐV vẫn mong muốn được cống hiến sức lực, trí tuệ của mình, góp phần quan trọng xây dựng Đảng, Nhà nước, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

II.   Hoạt động Công đoàn.

1. Công tác chăm lo, đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức, lao động.

     Trong hai năm qua, Công đoàn đã tham gia, phối hợp với Ban giám hiệu nhà trường thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, tham gia xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ; quy chế đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho CBCCVC. Hằng năm, Công đoàn đã phối hợp với BGH tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức đảm bảo nội dung và thời gian theo quy định; chất lượng Hội nghị ngày càng được nâng lên, phát huy tính công khai dân chủ trong nhà trường; Quy chế làm việc và Quy chế chi tiêu nội bộ bổ sung phù hợp và triển khai, thực hiện trong CBCCVCLĐ. Công đoàn  thường xuyên nắm bắt tư tưởng và các ý kiến đề xuất của CBCCVCLĐ. Phối hợp cùng Ban giám hiệu nhà trường giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách của nhà nước và các quy chế của nhà trường.

       Công đoàn thường xuyên nắm bắt tư tưởng, đề xuất với BGH nhà trường, giải quyết kịp thời các kiến nghị của cán bộ, công chức, viên chức, lao động. Các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động trong nhà trường được thực hiện nghiêm túc kịp thời như: nâng lương chuyển ngạch cho 48 lượt người, bổ nhiệm lại từ Phó, Trưởng khoa, phòng trở lên 12 người; các chế độ thâm niên nhà giáo, Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, nghỉ dưỡng sức được thực hiện đúng theo quy định.

       Hoạt động Ban Thanh tra nhân dân nhà trường được đi vào nề nếp có hiệu quả, làm tốt nhiệm vụ giám sát theo quy định tại Nghị định 99/2005/NĐ-CP của Chính phủ, góp phần thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ công tác hằng năm; thông qua hoạt động giám sát, Ban Thanh tra nhân dân đã đề xuất, giải quyết kịp thời những vướng mắc trong cán bộ công chức, viên chức, lao động.

     Việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, công chức, viên chức và người lao động được Công đoàn và BGH thường xuyên quan tâm kịp thời như: giải quyết thu nhập tăng thêm hằng năm đạt 1% hệ số lương của các CBCC, VC và hỗ trợ cho các viên chức không được hưởng phụ cấp đứng lớp từ 13% theo hệ số lương từ quỹ phúc lợi Nhà trường; thăm hỏi hiếu, hỷ 22 cuộc với số tiền là 4.400.000đ. Hằng năm, nhân dịp các ngày lễ, ngày tết cổ truyền của dân tộc, Công đoàn đã phối hợp với BGH nhà trường, tổ chức các hoạt động cho cán bộ, đoàn viên tạo không khí vui tươi, tiết kiệm, tổ chức đi thăm và tặng quà, trị giá tiền trong nửa nhiệm kỳ qua  hơn  500 triệu đồng.

     Công tác xã hội được đẩy mạnh và đã trở thành một hoạt động có ý nghĩa thiết thực, mặc dù thu nhập và đời sống của CBCCVCLĐ còn gặp nhiều khó khăn nhưng trong các cuộc vận động luôn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của đoàn viên Công đoàn như ủng hộ: Chương trình nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa, Khu tưởng niệm Nghĩa sỹ Hoàng Sa, chiến sỹ Gạc ma, quỹ “ Vì nạn nhân chất độc màu da cam, quỹ “ Vì người nghèo”. “Quỹ Khuyến học” ủng hộ đồng bào nơi bị thiên tai với tổng số tiền 18.630.000 đồng.

    Hưởng ứng “ Chiến dịch những giọt máu hồng” Công đoàn đã vận động 12 cán bộ, đoàn viên tham gia hiến máu tình nguyện và đã hiến được trên 6 đơn vị máu.

2. Công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục đoàn viên, công chức, viên chức, lao động góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước.

      Công tác tuyên truyền, giáo dục của Công đoàn luôn được coi trọng và thực hiện thường xuyên bằng nhiều hình thức, biện pháp phù hợp. Công đoàn đã phối hợp với lãnh đạo Nhà trường tổ chức học tập, quán triệt kịp thời các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của các cấp Công đoàn. Tuyên truyền thực hiện nghiêm túc Hiến pháp, pháp luật; tuyên truyền về vai trò, vị trí chiến lược của Biển đảo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tuyên truyền quán triệt Nghị quyết Đại hội Nghị quyết Đảng bộ trường Chính trị; Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ V, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XIX; Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Nghị quyết Trung Ương 4 khóa XI, khóa XII, Nghị quyết Trung ương 5,6,7,8 khóa XII của Đảng; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCHTW Đảng khóa X “Về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; gắn với “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; tuyên truyền thực hiện tốt Chỉ thị số 05/ CT- TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chỉ thị số 01/CT- UBND, ngày 08/01/2014 của Ủy Ban nhân dân tỉnh về tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thi hành nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chưc, viên chức; tiếp tục tuyên truyền giáo dục về giới, dân số, gia đình, công tác phòng chống HIV- AIDS và các tệ nạn xã hội trong CBCCVCLĐ.

      Công tác tuyên truyền giáo dục truyền thống dân tộc, truyền thống cách mạng, giáo dục bản chất giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn thông qua các Ngày lễ lớn của đất nước với các hình thức phong phú.

    Thực hiện chương trình “ Nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp cho đoàn viên và người lao động”. Trong hai năm qua, Công đoàn đề xuất với cấp ủy, BGH nhà trường, quan tâm, tạo điều kiện cho trên 20 lượt cán bộ, công chức, viên chức, lao động học tập các lớp đào tạo nhằm nâng cao trình độ về mọi mặt và tập huấn chuyên môn nhằm đáp ứng yêu cầu công tác trong giai đoạn mới.

    Trong hai năm qua, Công đoàn đã tích cực tham gia nhiều cuộc thi, nhiều hoạt động văn hóa, thể thao sôi nổi nhằm chào mừng các ngày Lễ lớn của đất nước, của tổ chức Công đoàn như: hội thi “ tiếng hát người công chức, viên chức lao động năm 2018”; hội thi “ tổ công đoàn tài năng lần thứ nhất”; thi đấu giải cầu lông, bóng chuyền hơi do công đoàn Viên chức Tỉnh tổ chức.

     Công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và tham gia giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định số 217, 218 của Bộ chính trị về Quy chế giám sát và phản biện xã hội được Công đoàn tổ chức thực hiện đạt được nhiều kết quả. Số đoàn viên Công đoàn được tham gia học đối tượng để kết nạp vào Đảng trong nửa nhiệm kỳ qua là 4 người.

3.  Phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, công chức, viên chức, lao động.

      Hằng năm, Công đoàn đã phát động phong trào thi đua yêu nước và triển khai thực hiện có hiệu quả, các phong trào thi đua “ lao động giỏi, lao động sáng tạo”, phong trào thi đua “ Xây dựng cơ quan văn hóa và ngày làm việc 8h có chất lượng, hiệu quả” luôn gắn với việc cuộc vận động xây dựng người CBCCVC “Trung thành, Trách nhiệm, Liêm chính, Sáng tạo”;  và đẩy mạnh “ Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đã động viên CBCCVC thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, phát huy trí tuệ, tính sáng tạo, say mê trong nghiên cứu có hiệu quả. Hằng năm, phong trào thi đua “5 tốt” được phát động và có hiệu quả rõ rệt. Nhiều công đoàn viên tích cực tham gia phong trào thao giảng cấp khoa, cấp trường, kết quả 100% giờ hội giảng các cấp đều đạt yêu cầu trở lên; Trong hai năm qua, công tác nghiên cứu khoa học trong công đoàn viên cũng được đẩy mạnh cụ thể: có 25 đề tài, sáng kiến được công nhận, trong đó có 13 đề tài, sáng kiến cấp cơ sở, 11 sáng kiến cấp tỉnh và 01 đề tài cấp tỉnh đã và đang được áp dụng vào thực tiễn công tác, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi đơn vị và nhà trường

       Với phong trào thi đua “ Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng” được triển khai sâu rộng. Thông qua phong trào, Công đoàn và nhà trường đã đề ra các biện pháp tiết kiệm, chống lãng phí trong chi tiêu hành chính, sử đổi quy chế của nhà trường phù hợp với quy định của Nhà nước về công tác quản lý tài chính, công khai minh bạch, góp phần thực hiện tốt chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng trong nhà trường.

4. Công tác tuyên truyền, giáo dục vận động nữ cán bộ công chức, viên chức, lao động.

Sau Đại hội, Công đoàn đã thành lập Ban lãnh đạo nữ công gồm có 3 thành viên. Hàng năm, Ban nữ công Công đoàn xây dựng chương trình công tác và triển khai thực hiện, phát động phong trào thi đua “ giỏi việc nước, đảm việc nhà”  gắn với phong trào “ phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiền bộ, hạnh phúc” và cuộc vận động “ 5 không, 3 sạch” trong nữ cán bộ công chức, viên chức, lao động.

 Công đoàn đã đưa việc triển khai phong trào vào chương trình công tác năm, tạo điều kiện cho phong trào được triển khai, thường xuyên liên tục, vì thế việc thực hiện phong trào đã đi vào nề nếp, tạo được không khí thi đua trong những cán bộ, công chức viên chức, lao động và đã phát huy tài năng, trí tuệ, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tổ chức tốt cuộc sống gia đình, xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

Kết quả bình xét hằng năm, có trên 90% nữ cán bộ, công chức, viên chức, lao động đạt danh hiệu “ giỏi việc nước đảm việc nhà” cấp cơ sở.

      Công tác tuyên truyền giao dục đã được Công đoàn tăng cường đẩy mạnh với các nội dung đa dạng, phong phú như tuyên truyền về giới, bình đảng giới, chính sách pháp luật có liên quan đến lao động nữ và trẻ em, tập trung tuyên truyền các văn bản liên quan như: Nghị quyết 6B/TLĐ, ngày 29/01/2011 về công tác vận động nữ công nhân, viên chức lao động, Chỉ thị 03/TLĐ, ngày 18/08/2010 về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “ Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ công nhân viên chức lao động; tuyên truyền về Bình đẳng giới; Dân số kế hoạch hóa gia đình.

        Các hoạt động kỉ niện ngày Quốc tế phụ nữ (8/3); ngày Gia đình Việt Nam (28/06) và ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10) được ban nữ công tham mưu cho BCH Công đoàn tổ chức các hoạt động như giáo dục truyền thống, hội thi, giao lưu, tham quan, gặp mặt tặng quà cho nữ các bộ, công chức, viên chức lao động. Hằng năm, Ban nữ công thường tổ chức cho chị em đi giao lưu học hỏi tại  trường Chính trị các tỉnh bạn.

Các hoạt động nhân ngày Quốc tế thiếu nhi (1/06), Tết Trung thu và năm học mới, ngày càng được quan tâm hơn; hằng năm đều tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, bổ ích cho con cán bộ, đoàn viên, công chức, viên chức, lao động như: sinh hoạt tập thể, tuyên dương, khen thưởng tặng quà, động viên khích lệ các cháu chăm ngoan, học giỏi với tổng số tiền hàng triệu đồng.

5. Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, góp phần xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh.

     Thực hiện chương trình “ Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ Công đoàn”. Hằng năm, Công đoàn đã tham gia nghiêm túc các lớp tập huấn cho cán bộ Công đoàn cơ sở trực thuộc  với các nội dung: Nghiệp vụ Ban Thanh tra nhân dân, công tác Tài chính Công đoàn; công tác Nữ công, công tác Kiểm tra Công đoàn, công tác tổ chức Đại hội, Hội nghị Công đoàn.

    Công tác đổi mới nội dung và phương thức hoạt động Công đoàn đã được chú trọng và đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn, chất lượng sinh hoạt chuyên đề và sinh hoạt tổ Công đoàn đã có những chuyển biến tích cực, phù hợp với thực tiễn và đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ như tổ chức sinh hoạt chuyên đề với các nội dung: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn, nghiệp vụ; giữ gìn môi trường xanh – sạch – đẹp. Việc bình xét, xếp loại đoàn viên công đoàn nhà trường được thực hiện nghiêm túc. Hằng năm, tỷ lệ đạt tổ công đoàn vững mạnh từ 85% đến 100% , không có tổ công đoàn  trung bình, yếu kém.

        Kết quả khen thưởng  nửa nhiệm kỳ qua:

-          Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng kỷ niệm chương “ Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công Đoàn” cho 01 cán bộ lãnh đạo (đồng chí Trần Văn Bản – Phó hiệu trưởng nhà trường)

-         Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng khen năm 2017 và Cờ thi đua xuất sắc toàn diện năm 2018

-         Công Đoàn viên chức tỉnh tặng giấy khen cho và 04 cá nhân trong các năm 2017 và 2018

6. Hoạt động  Kiểm tra Công đoàn

Ủy ban kiểm tra Công đoàn gồm có 3 thành viên, 1 chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra và 2 Ủy viên Ủy Ban Kiểm tra. Trong những năm qua, Ủy ban Kiểm tra Công đoàn  đã có nhiều cố gắng, tích cực, chủ động xây dựng chương trình kế hoạch công tác, bám sát chương trình định hướng của Ủy ban Kiểm tra công đoàn cấp trên; tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành, tổ chức triển khai kiểm tra chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, các nghị quyết, các văn bản chỉ đạo của Công đoàn cấp trên, góp phần nâng cao ý thức chấp hành Điều lệ; phát hiện và ngăn ngừa kịp thời các biểu hiện vi phạm điều lệ; Nghị quyết, chỉ thị và các quy định của Công đoàn; nâng cao việc quản lý thu chi tài chính Công đoàn, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, Công chức, viên chức, lao động và xây dựng tổ chức Công đoàn.

      Công đoàn đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam được 3 cuộc. Trong đó, Ủy ban kiểm tra thực hiện 2 cuộc. Qua kiểm tra cho thấy, Tổ công đoàn và các đoàn viên đã chấp hành tốt quy định của điều lệ Công đoàn Việt Nam, các chỉ thị, nghị quyết, các quy định của Công đoàn; Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng chính sách Pháp luật của Nhà nước đã được triển khai nghiêm túc .

7.     Công tác Tài chính Công đoàn

 Về công tác tài chính, Công đoàn có quy chế chi tiêu nội bộ của công đoàn, thực hiện trích kinh phí công đoàn và thu đoàn phí công đoàn theo quy định, quản lý và sử dụng tài chính công đoàn đúng nguyên tắc đúng chế độ.

      Công đoàn đã duy trì thực hiện báo cáo quyết toán tài chính và dự toán hằng năm đảm bảo nội dung, yêu cầu và đúng thời gian quy định; thực hiện nghiêm túc công tác thu- chi, quản lý ngân sách, tài sản công đoàn theo quy định.

Công tác kiểm tra giám sát việc thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí trong chi tiêu của Công đoàn được tiến hành thường xuyên.

III. Đánh giá chung

1. Những kết quả nổi bật

       Công đoàn đã tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh Hà Nam khóa I, Nghị quyết của công đoàn trường khóa IX.

 Công đoàn đã thực hiện tốt vai trò đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, lao động. Tổ chức thăm hỏi, động viên kịp thời cán bộ, đoàn viên công đoàn ốm đau, khó khăn đột xuất. Hưởng ứng tham gia tích cực các hoạt động xã hội, từ thiện đạt kết quả.

Các phong trào thi đua yêu nước được phát động, triển khai sâu rộng trong  CBCCVC đạt kết quả thiết thực, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của nhà trường. Cuộc vận động xây dựng người CBCCVC “Trung thành, Trách nhiệm, Liêm chính, Sáng tạo”;  được tiếp tục thực hiện gắn với đẩy mạnh việc “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã có tác dụng tích cực trong việc xây dựng đội ngũ CBCCVC về phẩm chất đạo đức và năng lực công tác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Phong trào “ Xây dựng cơ quan văn hóa và ngày làm việc 8 giờ có chất lượng hiệu quả” được cán bộ, công chức, viên chức hưởng ứng và thực hiện đạt kết quả, góp phần xây dựng nếp sống văn minh nơi công sở.

BCH Công đoàn đã phối hợp với Ban giám hiệu nhà trường tổ chức tốt Hội nghị cán bộ công chức, viên chức. Hằng năm, Công đoàn đã tích cực tham gia xây dựng Quy chế dân chủ, Quy chế chi tiêu nội bộ, cải cách thủ tục hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng, tiêu cực trong nhà trường. Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động Công đoàn nhằm xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh.

2.     Khuyết điểm, tồn tại và nguyên nhân.

* Khuyết điểm, hạn chế

Bên cạnh những kết quả đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua, phong trào cán bộ, công chức, viên chức và hoạt động công đoàn vẫn còn nhiều tồn tại hạn chế đó là:

Công tác tuyên truyền, giáo dục còn chậm được đổi mới về nội dung và hình thức. Phong trào thi đua ở một số tổ công đoàn còn mang tính hình thức, chưa sôi nổi, vì vậy kết quả của phong trào thi đua còn hạn chế.

Việc tổ chức sinh hoạt Công đoàn còn chưa được duy trì nề nếp (chủ yếu lồng ghép với các cuộc họp nhà trường, đơn vị khoa, phòng); còn có lúc chưa thường xuyên tuyên truyền, giáo dục, nắm bắt tư tưởng của cán bộ công chức, viên chức và người lao động.

* Nguyên nhân

Cán bộ Công đoàn là kiêm nhiệm vì vậy chưa có nhiều thời gian dành cho hoạt động Công đoàn nên còn ảnh hưởng đến công tác triển khai thực hiện các hoạt động của Công đoàn.

                                           Phần thứ hai

                        Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2019-2022

I. Tình hình chung

        1. Thuận lợi

       Được Đảng ủy nhà trường, Công đoàn Viên chức tỉnh trực tiếp thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động. Ban giám hiệu tạo điều kiện, được tổ chức Cựu chiến binh, đoàn thanh niên nhà trường, các khoa, phòng, các chi bộ phối hợp chặt chẽ trong mọi hoạt động  phong trào.

       Số đông công đoàn viên được đào tạo cơ bản, có  trình độ chuyên môn, nhiệt tình, trách nhiệm, am hiểu đường lối, chính sách pháp luật. Hoạt động của nhà trường có quy chế, quy định cụ thể rõ ràng. Kỷ luật làm việc đang từng bước đi vào nề nếp.

          Nhìn chung CBCCVCLĐ yên tâm công tác, gắn bó với nhà trường, yêu nghề, luôn luôn có ý thức vươn lên trong cuộc sống, tích cực rèn luyện, ham học hỏi, cầu thị, nghiêm túc trong đấu tranh tự phê bình  và phê bình.

         Ban chấp hành Công đoàn bước đầu hoạt động đã có sự thống nhất, có tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, dành thời gian hợp lý cho công tác đoàn thể.

2. Khó khăn

       Nhiều Công đoàn viên là giảng viên, tuổi đời, tuổi nghề còn trẻ nên giành nhiều thời gian tập trung cho hoạt động chuyên môn, nhiều đồng chí thường xuyên đi giảng ở các lớp, đi học tập, thực tế, nghiên cứu, tập huấn…. thời gian dành cho hoạt động Công đoàn, hoạt động phong trào hạn chế.

        Là đơn vị hành chính - sự nghiệp kinh phí hoạt động của Công đoàn không có nguồn thu  ngoài sự trợ giúp của chính quyền và 1% thu công đoàn phí và kinh phí cấp trên cấp; đã làm ảnh hưởng đến tính chủ động, nội dung hoạt động và chất lượng của phong trào .

        Ý thức tự học tập, nghiên cứu vươn  lên của 1 số đoàn viên công đoàn chưa cao, một số còn hạn chế trong nhận thức về nguyên tắc tổ chức – hoạt động và tác phong, đây là những khó khăn trực tiếp cho việc xây dựng môi trường giáo dục trong sáng, lành mạnh.

        Ban chấp hành Công đoàn hoạt động chưa đều tay, một số đồng chí bận công tác chuyên môn, năng lực tổ chức còn hạn chế, chưa phát huy hết tinh thần trách nhiệm.

II. Phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu

1.  Phương hướng chung

       Xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, BCH Công đoàn, đoàn kết, gắn bó, tích cực chủ động trong xây dựng và tổ chức thực hiện phong trào. Bám sát nhiệm vụ chính trị của nhà trường và dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, hướng dẫn chỉ đạo của Công Đoàn cấp trên, phối hợp chặt chẽ với BGH và tổ chức Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên, tranh thủ tận dụng điều kiện có sắn của nhà trường, tích cực cải thiện đời sống vật chất tinh thần cho CBCCVCLĐ.

2. Nhiệm vụ và giải pháp.

2.1 Công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức, lao động .

         Chủ động tham gia xây dựng chính sách, pháp luật liên quan trực tiếp đến đoàn viên công đoàn và tổ chức Công đoàn; tăng cường công tác giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách có liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức, lao động.

       Tham gia xây dựng và thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, Quy chế chi tiêu nội bộ, tham gia cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên; tham gia cải cách thủ tục hành chính, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, quan liêu. Vận động cán bộ công chức, viên chức lao động tham gia các phong trào học tập, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

       Tham gia tích cực các hội đồng được thành lập theo quy định pháp luật

  Đẩy mạnh các hoạt động xã hôi, từ thiện; thường xuyên quan tâm giúp đỡ những đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn để họ vượt qua khó khăn ổn định cuộc sống và công tác tốt.

2.2. Công tác tuyên truyền, giáo dục , xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lao động, góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước.

        Tiếp tục có nhiều hình thức, biện pháp tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ VI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh lần thứ V, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lâng thứ XII, các Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy, và Nghị quyết của các cấp Công đoàn.

       Thường xuyên theo dõi diễn biền tư tưởng, nắm bắt kịp thời nguyện vọng của đoàn viên công đoàn.

       Tiếp tục tuyên truyền và thực hiện có hiệu quả Kết luận số 79 – KT/TW, ngày 25/12/2013 của Bộ chính trị, đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 20 về “ Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” Chỉ thị 05 – CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về “ Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011 – 2020, Nghị định số 108/2014/NĐ – CP Nghị định Chính phủ về chính sách tinh giảm biên chế, Chỉ thị số 01/CT – UBND, ngày 08/01/2014 của UBND Tỉnh về tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thi hành nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, lao động trong tỉnh và cuộc vận động  cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức, viên chức   Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước.

       Tiếp tục thực hiện phong trào xây dựng “cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa” và các hoạt động VHVN, TDTT và các hoạt động do Công đoàn cấp trên tổ chức.

     Tiếp tục tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định số 217 – QĐ/TW ngày 12/12/2013 của bộ chính trị về quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; Quyết định số 218 – QĐ/TW về Quy định Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tiếp tục tuyên truyền biển đảo, quê hương, đất nước, giáo dục luật pháp trong cán bộ, công chức, viên chức, lao động, vận động phòng chống ma túy ,mại dâm, HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội khác.

2.3.  Phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ công chức, viên chức, lao động

Phát động, tổ chức và chỉ đạo tốt phong trào thi đua “ Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, phong trào “ Giỏi việc nước đảm việc nhà” Phong trào “ Xây dựng cơ quan văn hóa và ngày làm việc 8 giờ có chất lượng, hiệu quả” gắn với việc nâng cao chất lượng cuộc vận động xây dựng CBCCVC “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”, phong trào thi đua “5 tốt” chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh Hà Nam, Công đoàn Việt Nam lần thứ XII.

 Tổ chức các phong trào thi đua, khen thưởng theo hướng thiết thực, hiệu quả, khắc phục bệnh thành tích và hình thức trong thi đua.

Vân động 100% CBCCVCLĐ cải tiến lối làm việc, tác phong công tác; tích cực tham gia đề xuất cải cách hành chính tại nhà trường.

2.4.     Công tác vận động nữ cán bộ công chức, viên chức, lao động

Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, giáo dục góp phần rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ nhận thức trong nữ CBCCVCLĐ

Tham gia giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật liên quan lao động nữ và bình đẳng giới

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 6b/NQ – TLĐ ngày 29/01/2011  của Tổng Liên đoàn LĐVN ( Khóa X) “ Về công tác vận động nữ công nhân viên, lao động thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

   Tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả phong trào thi đua “ Giỏi việc nước đảm việc nhà” gắn với phong trào thi đua “ Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” tiếp tục tuyên truyền những vấn đề về giới, vì sự tiến bộ phụ nữ, chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình.

Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ nữ công và nâng cao chất lượng hoạt động của công tác nữ công.

     2.5. Đổi mới nội dung và phương hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Công đoàn và đội ngũ cán bộ Công đoàn

 Quản lý đoàn viên công đoàn và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh theo Hướng dẫn số 12/HD – CĐVC, ngày 28/08/2015 của Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh về xây dựng Công đoàn cơ sở, công đoàn bộ phận, tổ công đoàn vững mạnh và đánh giá chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở, công đoàn bộ phận, tổ Công đoàn.

Tiếp tục đổi mới nội dung và hình thức hoạt động Công đoàn, nâng cao chất lượng sinh hoạt Công đoàn, tăng cường sinh hoạt chuyên đề với nội dung, hình thức phù hợp, thiết thực, hiệu quả.

   2.6. Công tác Kiểm tra Công đoàn

       Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra công đoàn

       Tăng cường thực hiện công tác kiểm tra của BCHCĐ và chỉ đạo UBKTCĐ thực hiện chức năng, nhiệm vụ quy định tại Điều lệ Công đoàn Việt Nam, tham mưu cho BCHCĐ chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ, nhất là kiểm tra chấp hành Điều lệ, kiểm tra tài chính, tài sản công đoàn theo quy định.

2.7. Công tác Tài chính Công đoàn

Thực hiện tốt công tác thu -  chi, quản lý ngân sách Công đoàn thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước và Tổng Liên đoàn.

Thực hiện tốt công tác lập báo cáo dự toán, quyết toán hằng năm.

3. Công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện

      BCHCĐ xây dựng  chương trình, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể, trong đó cần xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm trong từng thời gian; tập trung chăm lo đời sồng vật chất, tinh thần và tham gia giải quyết những vấn đề có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CBCCVCLĐ.

Phát huy tính tích cực, sáng tạo của cán bộ Công đoàn, tập hợp trí tuệ của công đoàn viên trong hoạt động Công đoàn./

                                                                                    Tm. Ban Chấp hành Công đoàn

                                                                                                   Chủ tịch                                                 

                                                                

                                                                                                            Trịnh Văn Hiệp