DANH MỤCDANH MỤC

Chi tiết tin bài

                                                                                                                               Ths. Nguyễn Thị Lan Anh

                                                                                                           Trường Chính trị tỉnh Hà Nam

Cụm thi đua số 4 khu vực đồng bằng sông Hồng (ĐBSH) có 9 trường chính trị (TCT) tỉnh gồm: Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc, Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ tỉnh Bắc Ninh, Trường Chính trị tỉnh Hải Dương, Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh tỉnh Hưng Yên, Trường Chính trị tỉnh Thái Bình, Trường Chính trị tỉnh Hà Nam, Trường Chính trị  tỉnh Nam Định, Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ tỉnh Quảng Ninh và Trường Chính trị tỉnh Ninh Bình. Tính đến tháng 8/2018, tổng số cán bộ, công chức, viên chức của cụm ĐBSH là 541 người; trong đó số giảng viên là 364 người (có 2 giảng viên cao cấp; 61 giảng viên chính). Về trình độ chuyên môn của giảng viên: có 10 tiến sỹ; 241 thạc sỹ; còn lại là trình độ đại học. Về lý luận chính trị: có 11 giảng viên có trình độ cử nhân; 223 giảng viên có trình độ cao cấp lý luận chính trị (1).

Đặc biệt là năm học 2018 -2019, giảng viên các trường trong cụm ĐBSH luôn chú trọng nâng cao chất lượng giảng dạy thông qua nhiều hoạt động như: công tác thao giảng, dự giờ; công tác thanh tra giáo dục; tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi, hội thi học giỏi lý luận chính trị… Giảng viên thực hiện nghiêm túc bộ Quy chế quản lý đào tạo của TCT tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, theo Quyết định số 1855/QĐ-HVCTQG ngày 21/4/2016 của Giám đốc học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và thực hiện việc điều chỉnh chương trình đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính theo Quyết định số 3136/QĐ-HVCTQG ngày 14/7/2016 của Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Hội thi giảng viên dạy giỏi các TCT tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trường bộ, ngành năm học 2018 - 2019 được giảng viên các nhà trường hưởng ứng tích cực. Cụm có 9/9 trường tham gia với tổng số 18 giảng viên trong đó 18/18 đạt loại giỏi, có 4 giảng viên đạt xuất sắc (2). Các hoạt động khác như họp định kỳ giảng viên, giáo viên chủ nhiệm; tổ chức rút kinh nghiệm trong quá trình tổ chức các lớp… nhằm kịp thời phát hiện và giải quyết những điểm bất hợp lý, những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn. Bên cạnh đó, giảng viên được cử đi đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn (đi nghiên cứu sinh, cao học, đại học; đào tạo cao cấp lý luận chính trị…); đi dự các lớp tập huấn chuyên môn, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, phương pháp giảng dạy tích cực; đi nghiên cứu thực tế tại các đơn vị trong tỉnh, trong nước nhằm tăng cường kiến thức thực tiễn phục vụ tốt cho công tác giảng dạy.

Trong năm học 2017 – 2018, các trường khu vực ĐBSH đã thực hiện đào tạo, bồi dưỡng được 679 lớp với 60.317 học viên. Chất lượng giảng dạy không ngừng phát triển và được nâng cao qua từng năm học. Riêng chất lượng học viên hệ Trung cấp lý luận chính trị - hành chính có 60 học viên loại xuất sắc; 1.264 học viên loại giỏi; còn lại loại khá và trung bình; không có học viên xếp loại yếu (3).

 Tuy nhiên, trong hoạt động giảng dạy vẫn còn một số hạn chế, bất cập như:

Thứ nhất, đội ngũ giảng viên hiện có của các TCT nói chung và trong cụm ĐBSH nói riêng có những hạn chế cả về số lượng lẫn chất lượng so với yêu cầu. Đa số giảng viên còn trẻ, có sức khỏe, được đào tạo bài bản song hạn chế về kiến thức thực tiễn, kinh nghiệm và phương pháp giảng dạy. Một số giảng viên chưa thật sự chuyên tâm, tận tụy, trách nhiệm đầu tư cho nghiên cứu, soạn giáo án và rèn luyện kỹ năng, phương pháp sư phạm; chưa thường xuyên cập nhật kiến thức thực tiễn, đường lối, chính sách mới, chủ trương mới vào bài giảng.

Thứ hai, về phương pháp giảng dạy trong nhà trường vẫn còn nặng về thuyết trình, chưa áp dụng một cách thực sự hiệu quả phương pháp giảng tích cực nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học viên. Một số giảng viên chưa biết cách tổ chức thảo luận cho thật sự hiệu quả, chưa đưa ra được những bài tập tình huống về kỹ năng lãnh đạo, quản lý phù hợp với yêu cầu hiện nay. Trong khi đó, học viên còn thụ động trong quá trình lên lớp cũng như thảo luận; chưa xác định đúng động cơ, mục đích học tập, có biểu hiện học để đủ điều kiện đề bạt, bổ nhiệm; học cho có bằng cấp để chuyển ngạch, lên lương. Điều đó cũng tác động không nhỏ đến hiệu quả và chất  lượng đào tạo bồi dưỡng của nhà trường.

Thứ ba, hoạt động nghiên cứu khoa học là nhiệm vụ bắt buộc đối với giảng viên để bổ trợ kiến thức cho bài giảng, góp phần tổng kết thực tiễn và giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc ở địa phương. Tuy nhiên, việc tham gia của giảng viên chưa đồng đều, chất lượng nghiên cứu khoa học còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu của ngành, của đất nước trong tình hình mới.

Thứ tư, về chế độ, chính sách đối với cán bộ, giảng viên TCT tỉnh, thành phố chưa thỏa đáng, còn nhiều vướng mắc và bất hợp lý do các quy định của Trung ương và Chính phủ dẫn đến tình trạng: phụ cấp ưu đãi ngành 45% (4) không còn đúng với ý nghĩa ưu đãi. Cán bộ, giảng viên, nhân viên nhà trường chưa thật sự được sống bằng nghề. Yếu tố này phần nào cũng chi phối đến kết quả giảng dạy và hiệu quả công tác ĐTBD. Bên cạnh đó, cơ sở hạ tầng, phương tiện, trang thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập vừa thiếu, vừa lạc hậu; thư viện nhà trường chưa được đầu tư tương xứng.

Để nâng cao chất lượng giảng dạy của đội ngũ giảng viên các trường chính trị cụm thi đua số 4 khu vực đồng bằng sông Hồng cần triển khai thực hiện một số nội dung sau:

Một là, cần có cơ chế, chính sách đặc thù để khuyến khích, phát triển tài năng nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn cũng như làm gia tăng tính tích cực, sáng tạo tinh thần hăng hái, trách nhiệm của đội ngũ giảng viên. Hiện nay, để thu hút những cán bộ đã có kinh nghiệm công tác, có kỹ năng giảng dạy chuyển công tác về TCT là điều vô cùng khó. Giảng viên ở TCT chỉ được hưởng phụ cấp nghề, không được hưởng phụ cấp công vụ, cũng không được hưởng phụ cấp dành cho cán bộ, công chức khối đảng, đoàn thể. Do vậy, tiền lương giảng viên thấp hơn tiền lương của cán bộ, công chức khối đảng, đoàn thể cùng ngạch, bậc. Trong khi đó, các yêu cầu, nhiệm vụ đối với giảng viên luôn cao, từ việc học tập chuyên môn, kỹ năng sư phạm, khả năng nghiên cứu khoa học... Vì vậy, để giảng viên toàn tâm, toàn ý với nghề, để thu hút được người giỏi vào làm công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, cần có chính sách hỗ trợ, phụ cấp đối với giảng viên TCT như các trường đặc thù (trường chuyên, trường dân tộc nội trú).

Hai là, đối với các TCT. Trước mắt, lãnh đạo các TCT tỉnh cần chủ động tìm những giải pháp cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ cán bộ giảng viên. Đồng thời, tạo điều kiện để giảng viên nâng cao thu nhập, bảo đảm đời sống bằng chính chuyên môn của mình. Bên cạnh đó cần có biện pháp để nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên nhất là kiến thức thực tiễn. Mỗi trường cần thực hiện sự luân phiên bố trí giảng viên xuống các huyện, xã để trực tiếp làm việc với cán bộ theo chức danh tại huyện, xã đó. Làm được việc này, giảng viên mới thực sự là “người trong cuộc” của thực tiễn. Đồng thời, các trường tổ chức, tạo điều kiện để giảng viên nghe các báo cáo thực tế, mời cán bộ chủ chốt ở địa phương, ở ngành, ở các doanh nghiệp đến trao đổi, từ đó giảng viên nắm rõ những gì đang diễn ra? Những thuận lợi, khó khăn gì? Cách giải quyết thế nào? Điều này phải được cân nhắc, tính toán để có hiệu quả cao đem lại nhiều thực tiễn cung cấp cho học viên.

Ba là, bản thân giảng viên trong các TCT cần nâng cao trình độ, chuyên môn; không ngừng rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp (kỹ năng giao tiếp, kỹ năng tổ chức hoạt động dạy học, kỹ năng nghiên cứu khoa học…) và tâm huyết với nghề; biết lựa chọn, khai thác chuẩn thông tin để đưa vào bài giảng phù hợp. Đây là yếu tố cần thiết trong thời điểm xã hội bùng nổ thông tin như hiện nay. Bên cạnh đó, tích cực nâng vốn kiến thức thực tiễn của bản thân bằng hoạt động cụ thể; có chương trình kế hoạch tích lũy cho riêng mình, tham gia sinh hoạt chuyên môn và có cách khảo sát phù hợp để xây dựng kế hoạch công tác cho mỗi năm học. Đồng thời, tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, xác định rõ đối tượng người học để lựa chọn phương pháp giảng dạy phù hợp, tích cực như phát huy tương tác giữa thầy và trò, gắn lý luận với thực tiễn, học với hành… Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế góp phần nâng cao chất lượng ĐTBD.

Quan tâm đến đội ngũ giảng viên các TCT bằng việc thực hiện đồng bộ các giải pháp trên, sẽ khắc phục được những hạn chế đang tồn tại. Đồng thời sẽ là động lực, cơ sở để nâng cao chất lượng đào tạo bồi dưỡng tại các TCT trong cả nước nói chung và cụm đồng bằng sông Hồng nói riêng.

Chú thích:

1, 2, 3. Báo cáo Tổng kết năm học 2017 - 2018 và Phương hướng công tác năm học 2018 - 2019 của Cụm thi đua số 4 (khu vực đồng bằng sông Hồng), ngày 18/6/2018.

4. Thông tư liên tịch số 01/2006 TTLT-BGDĐT- BNV- BTC ngày 23/01/2006 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 244/2005/QĐ-TTG ngày 06/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập.