DANH MỤCDANH MỤC

Chi tiết tin bài

Sáng ngày 5/5/2019, Trường Chính trị tỉnh Hà Nam tổ chức Lễ Khai giảng lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính NKH 01-19 (khóa học 2019 – 2020).

Đến dự buổi Lễ có đồng chí Lê Thị Oanh,  đồng chí Trần Văn Bản - Phó Hiệu trưởng nhà trường và các đồng chí đại diện lãnh đạo các khoa, phòng của trường cùng toàn thể học viên.

Đồng chí Lê Thị Oanh - Phó Hiệu trưởng phát biểu Khai giảng lớp học; đồng chí khẳng định vai trò quan trọng của công tác đào tạo cán bộ trong thời kỳ mới, nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thực hiện mục tiêu nâng cao trình độ lý luận chính trị - hành chính  cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức trong cơ quan trong tỉnh, thành phố, củng cố niềm tin vào sự nghiệp đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng; rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao đạo đức cách mạng, đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn hóa cán bộ trong thời gian tới.

           

Đ/c Lê Thị Oanh - Phó Hiệu trưởng phát biểu Khai giảng lớp học

                                

      Đại diện Lớp phát biểu Khai giảng lớp học