DANH MỤCDANH MỤC

Chi tiết tin bài

Ths. Phan Thị Thu Hà

Khoa Xây dựng Đảng

Năm 2014,  Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã chỉnh sửa, bổ sung bộ giáo trình Lý luận chính trị - hành chính và được đưa vào giảng dạy ở hệ thống các Trường Chính trị tỉnh, thành phố trong cả nước. Trong tổng số các môn học do khoa đảm nhiệm, tôi chú trọng quan tâm môn học: “Nghiệp vụ công tác Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân ở cơ sở”.

Môn “Nghiệp vụ công tác Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân ở cơ sở” thực chất là môn học về nghiệp vụ công tác dân vận. Là môn học có vị trí, vai trò rất quan trọng trong toàn bộ sự nghiệp cách mạng của Đảng đặc biệt là trong giai đoạn cách mạng hiện nay. Tuy nhiên, trong quá trình giảng dạy môn học này tại các lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, tôi nhận thấy bên cạnh những ưu điểm của giáo trình, còn có một số bất cập và khó khăn khi nghiên cứu và giảng dạy. Cụ thể:

Về ưu điểm

- Giáo trình môn học này, nhìn một cách tổng quát đã rút gọn những nội dung không cần thiết, có tính rườm rà và đi thẳng vào nghiệp vụ như đúng tên gọi của nó.

- Các văn bản của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đều được bổ sung mới nhất và có liên quan trực tiếp đến thực tế của địa phương, cơ sở.

- Dung lượng kiến thức ở mỗi bài đã được đề cập nhiều hơn đến hoạt động ở cơ sở.

- Ngôn ngữ viết được thể hiện trong giáo trình đã khiến cho người nghiên cứu, soạn giảng và học viên dễ hiểu hơn.

Về những bất cập và khó khăn

- Một số nghiệp vụ còn xơ cứng, có tính khuôn mẫu, thậm chí có tính khái quát cao trong khi thực tế cơ sở hiện nay đang diễn ra sự thay đổi nhanh chóng trên nhiều lĩnh vực, tính phức tạp cũng theo đó càng gia tăng. Do đó, phần nghiệp vụ trong giáo trình có phần thiếu thực tế nên đã không theo kịp những vấn đề mới nảy sinh ở cơ sở, địa phương.

- Dung lượng của một số chuyên đề còn nhiều so với thời gian 4 tiết/1 bài theo quy định.

- Đối tượng người học đang công tác tại Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể là rất ít mà chủ yếu là công tác ở các sở, ban, ngành khác trên địa bàn tỉnh nên học viên còn cảm thấy xa lạ, bỡ ngỡ với việc nghiên cứu, học tập và vận dụng vào thực tế. Do vậy, quá trình thực hiện các chuyên đề này quả thực là khó cho người giảng và người học.

- Các giảng viên đang trực tiếp giảng dạy môn học này đều không được đào tạo chuyên sâu về chuyên ngành này. Việc soạn, giảng chủ yếu là giảng viên tự nghiên cứu, học hỏi kinh nghiệm của các thế hệ đi trước nên cũng gặp nhiều khó khăn.

Để góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy môn học này, theo tôi cần tập trung vào những biện pháp chủ yếu sau đây:

Một là, phải thường xuyên cập nhật và nghiên cứu kỹ các văn bản của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể để đưa vào bài giảng một cách chính xác, kịp thời và hiệu quả nhất.

Hai là, nghiên cứu kỹ bài giảng được phân công, chắt lọc tài liệu và cố gắng chuyển hóa những nội dung chính của từng phần, từng tiết, từng tiểu tiết thành ý hiểu của mình khi soạn bài, nhưng vẫn bảo đảm tính chính xác và tính trung thành với kết cấu nội dung trong giáo trình. Trong quá trình giảng, giảng viên cần nắm vững đối tượng người học để lựa chọn phương pháp giảng cho phù hợp. Ví dụ, đối với học viên công tác ở các sở, ban, ngành cần trang bị cho người học những vấn đề lý luận cơ bản nhất để họ có nhận thức chung về hoạt động của các tổ chức đoàn thể. Đối với học viên đang công tác tại xã, phường, thị trấn nên tập trung đi vào phần nghiệp vụ, đặc biệt tăng cường sử dụng phương pháp thảo luận, trao đổi với học viên để biết thêm những vướng mắc hiện nay tại cơ sở trong việc thực hiện các nghiệp vụ.

Ba là, chủ động tích cực, tìm tòi, khảo sát thực tế để lồng ghép vốn kiến thức thực tiễn vào bài giảng, làm cho buổi giảng trở nên hấp dẫn, sinh động, có sức thuyết phục và lôi cuốn người học. Ví như, khi giảng phần nghiệp vụ công tác của các tổ chức đoàn thể ở cơ sở, giảng viên phải chỉ ra được những cách làm hiệu quả, những kinh nghiệm hay, những điển hình tiên tiến gắn với phong trào hoạt động cụ thể của từng tổ chức trên địa bàn tỉnh như: phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động; phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững do Hội Nông dân Việt Nam phát động v.v. Việc gắn thực tiễn vào giảng dạy sẽ giúp cho học viên nắm bắt lý luận nhanh hơn và vận dụng có hiệu quả vào thực tiễn công việc ở địa phương.

Bốn là, tăng cường thảo luận, trao đổi những kinh nghiệm được rút ra từ mỗi bài giảng giữa các thành viên trong khoa để tìm những hạt nhân hợp lý về nội dung, phương pháp giảng dạy (trên cơ sở thống nhất cao các đơn vị kiến thức được sắp xếp lôgic ở mỗi phần, mỗi bài và toàn bộ môn học), giúp cho người giảng làm chủ được các đơn vị kiến thức trong từng chuyên đề.

Năm là, đi nghiên cứu thực tế ở cơ sở. Việc đi nghiên cứu thực tế ở cơ sở chiếm một vị trí quan trọng trong hoạt động giảng dạy của người giảng viên Trường Chính trị. Thông qua việc đi nghiên cứu thực tế ở cơ sở, giảng viên sẽ thu thập được nhiều kiến thức thực tiễn, những cách làm hay và những vướng mắc trong quá trình thực hiện nghiệp vụ của các tổ chức đoàn thể  ở cơ sở. Tuy nhiên, để đảm bảo chất lượng cho hoạt động nghiên cứu thực tế, giảng viên cần xây dựng kế hoạch đảm bảo tính thiết thực và khoa học, phải luôn nêu cao ý thức chủ động, tự giác và trách nhiệm trong quá trình nghiên cứu thực tế.

Sáu là, sử dụng linh hoạt những phương pháp giảng dạy phù hợp, đặc biệt chú trọng phương pháp giảng dạy tích cực (gợi mở, nêu vấn đề,…) để hướng học viên chủ động hơn trong việc tham gia phát biểu ý kiến thảo luận, tạo nên bầu không khí sôi nổi trong lớp. Đó là cơ sở quan trọng dẫn tới buổi học đạt chất lượng và hiệu quả cao.

Như vậy, “Nghiệp vụ công tác Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân ở cơ sở” là môn học khó và đòi hỏi tính thực tiễn cao. Do đó, việc thực hiện đồng bộ, có hiệu quả những biện pháp trên là một bảo đảm quan trọng, là yếu tố quyết định nâng cao chất lượng giảng dạy môn “Nghiệp vụ công tác Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân ở cơ sở”  trong chương trình Trung cấp lý luận chính trị - hành chính ở các Trường Chính trị tỉnh hiện nay.