DANH MỤCDANH MỤC

Chi tiết tin bài

Thực hiện theo Quyết định số 34 - QĐ/TCT, ngày 31 tháng 7 năm 2019 của Hiệu Trưởng Trường Chính trị tỉnh Hà Nam về việc cử đoàn cán bộ, giảng viên, nhân viên phòng Tổ chức hành chính, thông tin, tư liệu đi nghiên cứu thực tế.

Theo kế hoạch, từ ngày 02 đến ngày 04 tháng 8 năm 2019, đoàn công tác do đồng chí Bùi Văn Hưng - Hiệu trưởng nhà trường làm trưởng đoàn đi nghiên cứu thực tế. Làm việc với trường Chính trị tỉnh Quảng Bình để trao đổi, học tập kinh nghiệm về công tác tổ chức cán bộ, hành chính, công tác thông tin, tư liệu của trường; nghe báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Bình, đi thăm một số địa chỉ đỏ như: Viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, tượng đài Mẹ Suốt và thăm quan một số điểm du lịch của tỉnh.

Chuyến đi không những đem lại cho mỗi thành viên trong đoàn công tác những kiến thức thực tiễn về chuyên môn mà mình đang đảm nhiệm  mà còn hiểu sâu sắc hơn về cuộc đời, sự nghiệp của Đại Tướng Võ Nguyên Giáp và sự hi sinh thầm lặng của Mẹ Suốt trong cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do cho đất nước.

Chuyến đi nghiên cứu thực tế đã thành công tốt đẹp, những kiến thức thực tiễn thu được góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của phòng Tổ chức hành chính, thông tin, tư liệu  - Trường Chính trị tỉnh Hà Nam.