DANH MỤCDANH MỤC

Chi tiết tin bài

Cách mạng tháng Tám là mốc son vĩ đại trong lịch sử dân tộc, đánh dấu bước tiến nhảy vọt của cách mạng Việt Nam. Đây là lần đầu tiên giai cấp công nhân và nhân dân lao động giành được chính quyền trong cả nước, lần đầu tiên chế độ dân chủ nhân dân ở Việt Nam ra đời.
Từ ngày 13 đến 15-8, Hội Nghị toàn quốc của Đảng họp quyết định chủ trương phát động tổng khởi nghĩa  giành chính quyền trong toàn quốc , thành lập Ủy Ban khởi nghĩa  toàn quốc và ra quân lệnh số 1…kêu gọi toàn dân nổi dậy .
Quân lệnh số 1 của Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc, ngày 13-8-1945 
Thư kêu gọi Tổng khởi nghĩa của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày 16,17-8-1945. Quốc dân Đại hội họp ở Tân Trào (Tuyên Quang) thông qua quyết định  tổng khởi nghĩa  giành chính quyền  trong toàn  quốc  và thi hành  10 chính sách lớn của Việt Minh, đồng thời  thành lập Ủy  ban giải phóng  dân tộc  Việt Nam do Hồ Chí Minh làm chủ tịch.


Đại hội quốc dân tại đình Tân Trào ngày 16/08/1945 do Bác Hồ chủ trì


Hai giờ chiều ngày 16-8-1945, thi hành mệnh lệnh của Uỷ ban khởi nghĩa, lễ xuất quân được cử hành dưới bóng đa Tân Trào. Một đơn vị chủ lực giải phóng quân đã tập họp dưới gốc đa Tân Trào, hướng về lá cờ đỏ sao vàng, làm lễ xuất phát tiến đánh thị xã Thái Nguyên quân và tiến về Hà Nội, mở đầu cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám. Các đại biểu về dự Quốc dân Đại hội đều có mặt dưới gốc đa để tiễn đưa bộ đội lên đường chiến đấu.

Hình ảnh lịch sử về ngày Cách mạng tháng 8/1945 ở Hà Nội - Ảnh 1

 

Biểu tình giành chính quyền ở Hà Nội


Duyệt đội quân du kích ở các chiến khu về Hà Nội.


Biểu tình cướp chính quyền ngày 19/8/1945 tại Phủ Khâm sai Bắc Kỳ


Cuộc mít tinh đã biến thành cuộc biểu tình, tuần hành thị uy, bắt đầu từ quảng trường Nhà hát Thành phố và lan khắp nơi trên phố phường Hà Nội.


Ngày 19/8/1945, nhân dân giành chính quyền tại Bắc Bộ phủ (Hà Nội).


Ngày 28/8/1945, Đoàn Giải phóng quân ở Việt Bắc về duyệt binh ở quảng trường Nhà hát Lớn.Cách mạng tháng Tám năm 1945 đã đập tan xiềng xích nô lệ của Pháp trong gần một thế kỉ tại Việt Nam, mở ra một kỷ nguyên mới cho lịch sử dân tộc: Kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa Xã hội.


Đồng chí Võ Nguyên Giáp duyệt các đơn vị vũ trang vừa ở chiến khu về tham gia giành chính quyền ở Thủ đô.


Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa.


Toàn cảnh lễ đài Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn.Hàng triệu người dân Việt Nam đang lắng nghe bản Tuyên Ngôn Độc Lập tại quảng trường Ba Đình lịch sử

                                                                                                                         

                                                                                                                                                     Nguyễn Thị Hoài Thu

                                                                                                                                                   Khoa: Xây dựng Đảng