DANH MỤCDANH MỤC

Chi tiết tin bài

                                              Lê Hà Dương

Phó trưởng phòng TC HC - TT TL

Phát động và tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua là một biện phát rất quan trọng để các cơ quan, tổ chức hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao. Nhận thức được vai trò to lớn của thi đua nên nhiều năm nay, Trường Chính trị tỉnh Hà Nam đã phát động và duy trì phong trào thi đua “5 tốt” (Quản lý tốt, giảng dạy tốt, học tập tốt, phục vụ tốt, nghiên cứu tốt) và coi đây là phong trào thi đua chủ đạo của nhà trường. Hiện nay, phong trào thi đua “5 tốt” của nhà trường đã ngày càng đi vào chiều sâu và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Trong phong trào thi đua này, “phục vụ tốt” là một nội dung rất quan trọng. Mặc dù, đó chỉ là những công việc hành chính bình thường, đơn giản nhưng nó ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng đào tạo và uy tín của nhà trường. Đặc biệt, trong giai đoạn hiện nay, khi nhà trường đang mở rộng các loại hình liên kết, đào tạo; tăng cường quan hệ công việc với nhiều tổ chức và cá nhân trong tỉnh cũng như ngoài tỉnh.

Thực tế cho thấy, nếu chất lượng công tác phục vụ được nâng cao sẽ góp phần nâng cao uy tín và tạo nhiều cơ hội việc làm, tăng thêm thu nhập cho cán bộ, viên chức trong trường. Ngược lại, nếu chất lượng phục vụ không tốt sẽ ảnh hưởng xấu đến uy tín của nhà trường và những cơ hội sẽ dần mất đi. Vì vậy, công tác phục vụ có vị trí, vai trò rất quan trọng. Như chúng ta đều biết, công tác phục vụ chủ yếu là của khối hành chính và tập trung ở phòng Tổ chức - Hành chính - Thông tin - Tư liệu. Do đó, để nâng cao chất lượng phục vụ thì toàn thể cán bộ, viên chức của phòng phải tích cực thi đua hơn nữa để phục vụ ngày càng tốt hơn.

Theo tôi, mỗi cán bộ, viên chức của phòng Tổ chức, Hành chính, Thông tin, Tư liệu cần nhận thức rõ và làm tốt các nội dung công việc cụ thể sau:

Thứ nhất, chấp hành nghiêm sự phân công công việc của Lãnh đạo trường và Lãnh đạo phòng

Khi lãnh đạo phân công công việc trong khả năng và nhiệm vụ của mình thì mỗi cán bộ, viên chức cần sẵn sàng nhận nhiệm vụ và cố gắng hết sức để hoàn thành tốt công việc được giao. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc và thấy chưa hợp lý thì phản ánh lại với lãnh đạo để tìm cách giải quyết cho phù hợp.

Tránh trường hợp, không nhận nhiệm vụ, đùn đẩy trách nhiệm cho người khác hoặc nhận nhiệm vụ mà không làm đến nơi, đến chốn...sẽ làm cho công việc không hoàn thành, không trôi chảy và chất lượng không cao.

Thứ hai, thực hiện nghiêm kỷ luật lao động, nội quy, quy chế của cơ quan

Đối với cán bộ, viên chức của phòng Tổ chức, Hành chính, Thông tin, Tư liệu, việc chấp hành nghiêm kỷ luật lao động là hết sức cần thiết. Thậm chí, nhiều lúc còn phải đi sớm hơn, về muộn hơn so với thời gian quy định hoặc phải có mặt bất cứ lúc nào nếu công việc cần đến. Bên cạnh việc chấp hành kỷ luật lao động, các cán bộ, viên chức còn cần thực hiện nghiêm túc các nội quy, quy chế của cơ quan. Làm được điều đó, công tác phục vụ sẽ đi vào nền nếp và có hiệu quả hơn.

Thứ ba, phải có tinh thần phối hợp, giúp đỡ nhau trong công tác

Nhìn chung, công việc phục vụ rất đa dạng và phong phú, mỗi cán bộ, viên chức được phân công những nhiệm vụ cụ thể khác nhau. Tuy nhiên, ngoài những công việc cụ thể đó còn rất nhiều công việc phát sinh, cần đến sự giúp đỡ của nhiều người. Trong trường hợp đó, các cán bộ, viên chức không chỉ chú ý làm tốt công việc của mình mà còn phải có sự phối hợp, giúp đỡ người khác, bộ phận khác để hoàn thành tốt công việc được giao.

Thứ tư, nêu cao tinh thần và thái độ phục vụ đối với các tổ chức, cá nhân đến công tác

Tinh thần, thái độ phục vụ thể hiện ở tác phong làm việc, văn hoá ứng xử, nếp sống văn minh, lịch sự...Nếu tinh thần, thái độ phục vụ tốt, cởi mở, chân thành sẽ tạo được ấn tượng tốt đối với các tổ chức và cá nhân đến liên hệ công tác. Muốn làm được điều đó, mỗi cán bộ, viên chức phải tự hoàn thiện và rèn luyện mình về mọi mặt như: chuyên môn, nghiệp vụ; kỹ năng giao tiếp, ứng xử; đạo đức, lối sống; tác phong làm việc...

Thứ năm, trên cương vị công tác của mình, cán bộ, viên chức của phòng cần thực hiện tốt việc tiết kiệm, chống lãng phí và tham mưu, đề xuất có hiệu quả những vấn đề thuộc lĩnh vực của mình.

Các cán bộ, viên chức cần phải đẩy mạnh hơn nữa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong mua sắm, chi tiêu hay sử dụng tài sản công... Ngoài ra, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, mỗi cán bộ, viên chức phải chủ động tham mưu, đề xuất có hiệu quả những vấn đề thuộc lĩnh vực của mình để công tác phục vụ ngày càng tốt hơn.

Có thể nói, công tác phục vụ tốt có vai trò rất quan trọng đối với việc nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng và uy tín của Trường Chính trị tỉnh Hà Nam. Vì vậy, cán bộ, viên chức phòng Tổ chức, Hành chính, Thông tin, Tư liệu cần nhận thức rõ điều đó và nâng cao ý thức, trách nhiệm của mình hơn nữa trong công việc được giao để góp phần vào sự phát triển chung của nhà trường./.