DANH MỤCDANH MỤC

Liên kết đào tạo

    Trường Chính trị tỉnh Hà Nam liên kết  với Học viện Báo chí và tuyên truyền tuyển sinh Đại học văn bằng II, hệ vừa làm, vừa học năm 2015 cụ thể như sau:

1.     Ngành chính trị học chuyên ngành Quản lý xã hội

2.      Ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước:

+ Đối tượng học: các cá nhân đã có 01 bằng đại học

+ Thời gian đào tạo:  2,5 năm

+ Hình thức học: vừa làm, vừa học (mỗi tháng học 1 tuần liên tục trong giờ hành chính)

+ Kinh phí đào tạo toàn khoá học:   5.500.000đ x 2,5 năm = 13.750.000đ

+ Địa điểm học tập: Trường chính trị Hà Nam

+ Thời gian thi: dự kiến trong tháng 12/2015.

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua và nộp hồ sơ tại phòng Đào tạo, trường Chính trị tỉnh Hà Nam.

        Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Đào tạo trường Chính trị tỉnh Hà Nam

         ĐT: 03513.855.304;  0989830811 đ/c Bình.