DANH MỤCDANH MỤC

Liên kết đào tạo

        UBND TỈNH HÀ NAM      

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


                       Hà Nam, ngày 10   tháng 12   năm 2015

                                  

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

          Năm 2016  Trường Chính trị Hà Nam đào tạo và liên kết đào tạo các chương trình sau:

          I. TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH

            * Đối tượng chiêu sinh:

- Cán bộ đương chức các chức danh lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh;

- Cán bộ lãnh đạo đương chức, dự nguồn, các chức danh lãnh đạo ở phòng, ban, ngành huyện thị và tương đương trong toàn tỉnh;

- Cán bộ, chuyên viên, chuyên viên chính ở cơ quan, ban ngành, đơn vị sự nghiệp;

* Điều kiện chiêu sinh: Có bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương trở lên

* Hệ đào tạo, thời gian, kinh phí và địa điểm đào tạo:

+ Hệ đào tạo: vừa làm vừa học: Thời gian đào tạo 12 tháng

+ Đối tượng học tự túc kinh phí : Học ngoài giờ hành chính. Học tại trường chính trị tỉnh hoặc tại trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện nếu chiêu sinh đủ số lượng mở lớp.

          + Đối tượng học trong ngân sách tỉnh cấp: học 10 ngày/ tháng. Tại Trường chính trị tỉnh.

* Hình Thức tuyển sinh: Xét tuyển hồ sở

          II. LIÊN KẾT ĐÀO TẠO HỆ ĐẠI HỌC VÀ  LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC:

          A.  Ngành Quản lý nhà nước (Liên kết với trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội):

          1. Hệ Đại học (4,5 năm):

          - Đối tượng đã tốt nghiệp THPT và tương đương

          2. Hệ liên thông Đại học

          - Đối tượng: Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Cao đẳng nghề các khối, ngành trở lên.

          * Thời gian học: Thứ 7 và chủ nhật

          * Thời gian đào tạo: 03 năm.

          * Kinh phí đào tạo: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

          * Nhà trường tổ chức ôn tập kiến thức trước khi thi

          * Bán hồ sơ từ tháng 01/2016

          B. LIÊN THÔNG CÁC NGÀNH LUẬT, CÔNG TÁC XÃ HỘI  (Liên kết với trường Đại học Vinh).

          1. Đối tượng: Đã tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng chuyên nghiệp, Trung cấp lý luận chính trị- hành chính. (những trường hợp bằng tốt nghiệp không đúng hoặc không gần chuyên ngành đào tạo, nhà trường tổ chức học bổ sung kiến thức trước khi thi)

          2. Thời gian đào tạo:  3 năm

          3. Thời gian học: thứ 7, chủ nhật.

          4. Trường Đại học Vinh tổ chức ôn thi trước khi thi đầu vào

          5. Kinh phí đào tạo: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

          C. ĐẠI HỌC VĂN BẰNG II, LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC (liên kết với trường Đại học Nông lâm- Đại học Thái Nguyên):

          1. Chuyên ngành: Thú y, Khoa học cây trồng, Khuyến nông, Quản lý đất đai

          2. Thời gian đào tạo: 03 năm (đối với hệ liên thông); 02 năm đối với hệ đại học văn bằng II

          3. Thời gian: học thứ 7, chủ nhật hàng tuần.

          4. Kinh phí đào tạo: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

          III. CÁC LỚP CHUYÊN VIÊN, CHUYÊN VIÊN CHÍNH

          - Đối tượng: đang giữ mã ngạch chuyên viên hoặc chuyên viên chính nhưng chưa có chứng chỉ; cán bộ đang giữ ngạch cán sự chuẩn bị thi nâng ngạch chuyên viên; được cơ quan cử đi học.

          - Hình thức học: ngoài giờ hành chính

          - Kinh phí: tự đóng góp theo quy định

          Cá nhân có nhu cầu học tập xin liên hệ: Phòng Đào tạo- Trường Chính trị Hà Nam.  Điện thoại: 03513.855304, hoặc Đ/c Nguyễn Hòa Bình: 0989830811.

                                                         

                                                                                                             HIỆU TRƯỞNG

                                                                                     

                                                                                                                     (Đã ký)

                                                                                                               Bùi Văn Hưng