DANH MỤCDANH MỤC

Tổ chức bộ máy

                    

 

                                              1. Chức năng, nhiệm vụ

  1. Tham mưu cho Ban Giám hiệu về việc xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch hoạt động nghiên  cứu khoa học hàng năm, kế hoạch mua giáo trình, tài liệu nghiên cứu, tham khảo có liên quan đến chương trình, nội dung giảng dạy, bồi dưỡng của nhà trường.

2. Theo dõi, giám sát hoạt động nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế của giảng viên. Tổ chức thu thập thông tin, tư liệu, đáp ứng yêu cầu công tác nghiên cứu, học tập của giảng viên, học viên.

3. Tổ chức xây dựng, quản lý phòng truyền thống của trường, thư viện, phòng đọc, mạng Internet, trang thông tin điện tử, chủ trì xuất bản tập san thông tin trao đổi và các hoạt động khác theo sự phân công của Ban Giám hiệu.

4. Thư ký giúp việc cho Hội đồng Khoa học

                                      

2. Nhân sự

Th.sTrần Văn Quảng – Trưởng phòng

Phụ trách chung

Số điện thoại:

Cơ quan:   03513.855.484

Di Động: 0936.850.509

Email. phongkhoahoc.tcthn@gmail.com

*****

C.N Trần Thị Hường - Phó Trưởng phòng

Di động:  0988643086

Th.s. Trần Thế Phương - Phó Trưởng phòng

Di Động: 0955.603.688

                                                  


          

TT

Họ và tên

Chức vụ

Di động

Gmail

1

 C.n.Nguyễn Hữu Hòa

   Viên chức

0912.635.977

 

2

 C.n.Đào Phương Thảo

   Viên chức

0944.125.888

 

3

 C.n.Nguyễn Thị Hoài Thu

   Viên chức 

0964.900.889