DANH MỤCDANH MỤC

Tổ chức bộ máy

KHOA XÂY DỰNG ĐẢNG

 

 

1. Chức năng, nhiệm vụ:

      Tham mưu cho Ban giám hiệu và trực tiếp giảng dạy các môn học, phần học: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Xây dựng Đảng và một số môn học, phần học khác theo sự phân công của  Ban Giám hiệu.

     2. Nhân sự

Th.s: Trịnh Văn Hiệp - Trưởng khoa

                        Di động: 0918.938.909 - 0966.205.535

                       Gmail: vanhiep.tcthn@gmail.com

 *****
  C.N: Thạch Thị Thu  - Phó trưởng khoa

 Di động: 0985.547.554

                Gmail: tochuchanam@gmail.com
*****

Giảng viên bộ môn


TT

Họ và tên

Chức vụ

Di Động

Gmail


1


CN. Lê Thi Thanh

G. Viên


0985209657

2

Th.s.Nguyễn T.Thanh Huyền

G. Viên

0916.046.609

huyennguyenthanh86@gmail.com

3

Th.s. Nguyễn Thị Linh

 HĐ G viên

4

C.N. Nguyễn T.Thanh Tuyền

 HĐ G viên

0917.879.055

nguyenthanhtuyen29790@gmail.com