DANH MỤCDANH MỤC

Tổ chức bộ máy

KHOA NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT

 

  

               1.Chức năng, nhiệm vụ:

Tham mưu cho Ban giám hiệu và trực tiếp giảng dạy các môn học, phần học: Quản lý nhà nước; Pháp luật cho các loại hình đào tạo, bồi dưỡng của trường.

                                            2. Nhân sự

Th.s: Nguyễn Thị Vân Giang - Trưởng khoa 

Di động: 0982.850.509

          Gmail: khoalyluantcthn@gmail.com

               *****             

     Th.s: Nguyễn Kiều Hương - Phó trưởng khoa

              Di động: 0958.697.902

                                                                         Gmail: nguyenkieuhuong77@gmail.com

Th.s: Nguyễn Thi Lan Anh - Phó Trưởng khoa

Di động: 0977.165.668

  Giảng viên bộ môn.

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Di động

Gmail

1

 C.n Nguyễn Thanh Mai

G.Viên

0915.028.809

    maitct1966@gmail.com

2

 Th.s Nguyễn mạnh Cường

G.Viên

01693.725.148

     cuongtchq1982@gmail.com

3

 C.n Trịnh Thị Phương

HĐ G.Viên