DANH MỤCDANH MỤC

Đảng ủy


          Tham dự Đại hội có các đồng chí. Lê Thị Oanh – Phó Bí thư Đảng ủy – Phó Hiệu trưởng nhà trường, đồng chí Trần Văn Bản - Đảng ủy viên, Phó hiệu trưởng nhà trường, đồng chí Nguyễn Thị Vân Giang - Đảng ủy viên cùng toàn thể đảng viên Chi bộ Tổ chức - Hành chính - Quản trị.   

Chi bộ Tổ chức - Hành chính - Quản trị thông qua dự thảo báo cáo chính trị tổng kết nhiệm kỳ 2015 - 2018 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2018 - 2020; báo cáo đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị tại Đại hội Đảng bộ Trường.

Chi bộ phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị đã nêu rõ những ưu, nhược điểm, những tồn tại, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác giáo dục tư tưởng chính trị; công tác lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động của phòng chuyên môn; công tác đoàn thể; công tác xây dựng Đảng nhằm tạo sự chuyển biến rõ rệt và tích cực trên mọi lĩnh vực, phát huy được sức mạnh tổng hợp của các đoàn thể quần chúng, góp phần quan trọng vào việc thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của Chi bộ nói riêng và của Đảng bộ Nhà trường nói chung. Về phương hướng trong nhiệm kỳ 2018 - 2020, Chi bộ cần tiếp tục quán triệt và tổ chức học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng góp phần nâng cao nhận thức chính trị cho các cán bộ, đảng viên; tăng cường hơn nữa công tác đoàn kết nội bộ, giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong Đảng và coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ tiếp theo.

Đ/c Lê Thị Oanh - Đảng ủy viên - Phó hiệu trưởng phát biểu tại Đại hội

  Tại Đại hội, đồng chí Lê Thị Oanh đại diện cho Đảng ủy Nhà trường đã phát biểu ý kiến ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Chi bộ. Đồng chí nhấn mạnh: Chi bộ cần phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phuc những hạn chế, tồn tại; đồng thời yêu cầu Chi bộ phải thường xuyên làm tốt công tác giáo dục tư tưởng chính trị cho đảng viên, xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện, bám sát kế hoạch thực hiện tốt các nhiệm vụ, tăng cường đổi mới chất lượng, nội dung sinh hoạt Chi bộ gắn với việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Đ/c Lê Thị Oanh tặng hoa cho chi bộ phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị

 

 Để lãnh đạo, chỉ đạo và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, Đại hội Chi bộ phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị đã tiến hành bầu chi ủy nhiệm kỳ 2018 -2020 gồm các đồng chí: Đinh Thanh Hương, Lê Hà Dương, Nguyễn Thị Hồng