DANH MỤCDANH MỤC

Đảng ủy

Ngày 10/01/2018 chi bộ khoa Xây dựng Đảng đã tiến hành Đại hội chi bộ  nhiệm kỳ (2018 - 2020). Tới dự Đại hội có đồng chí Bùi Văn Hưng - Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng nhà trường, đồng chí Trần Văn Bản – Đảng ủy viên – Phó hiệu trưởng cùng toàn thể các đồng chí Đảng viên có mặt dự Đại hội.

Đại hội đã được nghe đồng chí Trịnh Văn Hiệp Bí thư chi bộ thông qua dự thảo báo cáo chính trị kiểm điểm sự lãnh đạo của Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2018 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2018-2020. Sau khi nghe báo cáo chính trị của chi bộ,  đảng viên trong chi bộ đã thảo luận và đưa ra  2 ý kiến tại Đại hội. Trong nhiệm kỳ tới  chi bộ sẽ tiếp tục có những đổi mới trong nội dung sinh hoạt, phương thức lãnh đạo để chi bộ thực sự là hạt nhân chính trị; tham gia vào việc lãnh đạo quá trình thực hiện đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; xây dựng và thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ, công tác của nhà trường; xây dựng chi bộ khoa Xây dựng Đảng  ngày càng phát triển vững mạnh.

Đại hội đã nghe ý kiến phát biểu của đồng chí Bùi Văn Hưng - Bí thư Đảng ủy, đồng chí đã ghi nhận thành tích mà chi bộ đã đạt được và rút kinh nghiệm những mặt còn hạn chế trong nhiệm kỳ qua, định hướng chi bộ thực hiện tốt các chỉ tiêu, phương hướng trong nhiệm kỳ tới.

Đại hội đã tiến hành bầu Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2018 - 2020. Đồng chí Trịnh Văn Hiệp đã được 3/3 phiếu bầu, đạt 100% số phiếu và giữ chức bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2018-2020.

       

                                   Toàn cảnh đại hội chi bộ