DANH MỤCDANH MỤC

Đoàn thanh niên

   Sáng ngày 19/4/2017 Chi đoàn trường Chính trị tỉnh Hà Nam tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2019.

          Đại biểu đến dự: Đ/c Đinh Đức Trung – Bí thư Đoàn khối các cơ quan tỉnh Hà Nam, Đ/c Vũ Văn Kiên - UVBTV Đảng khối các cơ quan tỉnh, Đ/c Lê Thị Oanh - Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn, Hội CCB và toàn thể các đồng chí cán bộ, đoàn viên thanh niên trong Chi đoàn.

              

                  Đ/c Đinh Đức Trung – Bí thư Đoàn khối các cơ quan tỉnh Hà Nam

                                          phát biểu và chỉ đạo tại Đại hội

          Đại hội đã trình bày báo cáo tổng kết hoạt động chi đoàn nhiệm kỳ 2014 - 2017 và đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 - 2019. Các ý kiến tham gia thảo luận nhằm làm rõ, bổ sung vào báo cáo dự thảo trình Đại hội.

          Phát biểu và chỉ đạo tại đại hội Đ/c  Lê Thị Oanh - Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Hiệu trưởng. Đồng chí đã ghi nhận và biểu dương những kết quả trên các mặt công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của Chi đoàn Trường Chính trị tỉnh Hà Nam đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua đồng thời cũng chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế và định hướng cho công tác đoàn trong nhiệm kỳ 2017 - 2019.

         

           Đ/c Lê Thị Oanh - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng phát biểu ý kiến tại Đại hội

Đại hội đã bầu 03 đồng chí vào Ban Chấp hành Chi đoàn cơ quan nhiệm kỳ 2017 - 2019 gồm có: đồng chí Hoàng Thị Giang , đồng chí Phạm Thanh Phương, đồng chí Lê Thị Thanh. Đại hội cũng tiến hành bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đoàn khối CCQ tỉnh Hà Nam lần thứ V gồm 01 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết.

         

                                 Ban Chấp hành Chi đoàn cơ quan nhiệm kỳ 2017 – 2019